Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Łąkcie Górnej i sieci wodociągowej w Bytomsku

kmirowska
uploads/2021/05/wodociag/logotyp.jpg

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

"Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bytomsko, Żegocina i Łąkta Górna wraz z budową sieci wodociągowej w miejscowości Bytomsko współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.

Głównym celem projektu pod nazwą "Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Łąkta Górna i rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Bytomsko" była poprawa warunków życia mieszkańców gminy Żegocina poprzez rozbudowę sieci wodociągowej w miejscowości Bytomsko oraz rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łąkta Górna. W ramach przedmiotowego zadania wybudowano 1,606 km sieci wodociągowej do której zostało podłączonych 27 gospodarstw domowych oraz 0,153 km sieci kanalizacyjnej do której podłączono 2 gospodarstwa domowe. Wykonawcą prac była firma HYDROTECH PLUS Karol Urbaniak. Całkowita wartość zadania wynosiła 291 961,41 w tym wartość dofinasowania z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich wynosiła 146 744,00 zł

Kategorie
Komunikaty