Zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa" - edycja 2024

W związku z zakwalifikowaniem do programu Opieka Wytchnieniowa edycja 2024r Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żegocinie zwraca się z prośbą do członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych spełniających kryteria ogłoszone w programie o zgłaszanie potrzeb w zakresie korzystania z usług opieki wytchnieniowej w 2024 roku.


Program „Opieka Wytchnieniowa’ adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego, które wymagają usługi opieki wytchnieniowej.


Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:


1) dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, 

2) osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi.


Usługa ma za zadanie umożliwić opiekunowi (np.) odpoczynek, wyjście z domu, załatwienie spraw - w czasie gdy opiekę nad osobą zależną przejmie „opieka wytchnieniowa”. 

Mając na względzie powyższe zwracamy się do osób zainteresowanych skorzystaniem z ww. formy wsparcia o kontakt osobisty lub telefoniczny z  Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Żegocinie pod numerem telefonu 14/61-32-002 w terminie do 07 luty 2024r.  Chętnie udzielimy Państwu dodatkowych informacji o programie (dostępnych również pod adresem  https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1488,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-opieka-wytchnieniowa-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-edycja-2024    

Celem zgłoszenia do programu należy wypełnić Kartę zgłoszenia do Programu „Opieka Wytchnieniowa’ – edycja 2024 oraz dołączyć do niej ksero orzeczenia .

Kategorie
Komunikaty