Dodatek osłonowy 2024

Ustawa z dnia 7 grudnia 2023 r. o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła wprowadziła zmiany w ustawie z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym.

Jak wynika z wyżej wymienionej ustawy w okresie od 01.01.2024 r. do 30.06.2024 r. został wprowadzony dodatek osłonowy dla gospodarstw domowych.

Dodatek ten przysługuje gospodarstwom domowym wieloosobowym, jeżeli dochód za 2022 r. przypadający na osobę nie przekracza kwoty 1500,00 zł lub w przypadku gospodarstwa jednoosobowego 2100,00 zł.

W sytuacji, gdy dochód przekracza wskazane powyżej kryteria,  dodatek będzie przyznany w mniejszej wysokości zgodnie z zasadą  „złotówka za złotówkę”, z dolnym limitem wypłaty dodatku w wysokości 20 zł.

Dodatek osłonowy przysługuje w  wysokości 50 % dodatku osłonowego z 2022 r. powiększonego o kwotę waloryzacji wskaźnikiem 14,4 %, tj.

- dla gospodarstwa domowego jednoosobowego - 228,80 zł
dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób - 343,20 zł
dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób - 486,20 zł
dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób - 657,80 zł

Dla gospodarstw domowych, które wykorzystują jako główne źródło ciepła kocioł na paliwo stałe zasilane węglem kamiennym, zgłoszone do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków przysługuje podwyższony dodatek osłonowy, tj.:

dla gospodarstwa domowego jednoosobowego -  286,00 zł
 
dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób -  429,00 zł
 
dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób -  607,75 zł
 
dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób -  822,25 zł

Wnioski o dodatek osłonowy na 2024 r. można składać w formie tradycyjnej lub za pomocą systemów teleinformatycznych, w terminie od 01.01.2024 r. do 30.04.2024 r.

Wypłata świadczenia nastąpi jednorazowo w terminie do 30.06.2024 r.

Wzór wniosku

Kategorie
Komunikaty