DUŻE SUKCESY DZIECIĘCEJ GRUPY KOLĘDNICZEJ "SZCZODROKI" Z SP W ROZDZIELU

kmirowska
30-01-2024

Miło nam poinformować, iż 13 stycznia 2024 r. dziecięca grupa kolędnicza ,,Szczodroki” ze Szkoły Podstawowej w Rozdzielu przygotowywana przez Panią Annę Zelek, w składzie: Dawid Tatkowski, Adam Wolak, Bartłomiej Pławecki (uczniowie klasy II), wzięła udział w 42. Małopolskim Przeglądzie Grup Kolędniczych w Lipnicy Murowanej. Chłopcy pięknie zaprezentowali się na lipnickiej scenie. Rozdzielskiej grupie jak co roku kibicował na widowni Członek Zarządu Powiatu Bocheńskiego – Pan Jerzy Błoniarz.

Spośród dziesięciu grup, zajęli oni II miejsce (jury nie przyznało pierwszego) i zostali  zakwalifikowani przez komisję artystyczną na Ogólnopolskie Spotkania Grup Kolędniczych w Podegrodziu.

W dniach 27 i 28 stycznia 2024 r. w GOK w Podegrodziu odbyły się 27. Ogólnopolskie Spotkania Dziecięcych i Młodzieżowych Grup Kolędniczych ,,PASTUSZKOWE KOLĘDOWANIE”. W przeglądzie tym wzięło udział 39 grup kolędniczych (w tym 24 dziecięcych i 15 młodzieżowych) z 4 województw: śląskiego, świętokrzyskiego, podkarpackiego oraz małopolskiego. Wśród nich była również dziecięca grupa kolędnicza "Szczodroki” ze Szkoły Podstawowej w Rozdzielu.

Zespół ten wystąpił na podegrodzkiej scenie i przedstawił rozdzielskie tradycje kolędnicze – a są one już bardzo bogate, bo pielęgnowane przez rozdzielskie dzieci i młodzież od 1999 roku.

Komisja konkursowa w składzie: dr B. Lewandowska – etnomuzykolog, M. Cetera – etnograf, B. Kafel – etnograf, J. Adamczyk – muzyk, M. Smólczyńska – etnolog, wysoko oceniła naszą grupę, przyznając jej I miejsce w kategorii grup dziecięcych.

Jury podkreśliło wysoki poziom merytoryczno-artystyczny wszystkich grup uczestniczących w "Pastuszkowym Kolędowaniu". Słowa uznania skierowało do instruktorów i opiekunów grup, którzy z zaangażowaniem i pasją prowadzą zespoły, zaszczepiając dzieciom i młodzieży szacunek dla tradycji. 

Dziecięca Grupa Kolędnicza ,,Szczodroki” wraz z opiekunem – Panią Anną Zelek składa podziękowanie Wójtowi Gminy Żegocina Panu Wojciechowi Wronie za nieodpłatne udostępnienie busa w celu przewiezienia uczestników przeglądu do Podegrodzia.

uploads/2024/01/szczodroki/41132412410606428918275924483494164205959273n.jpg
uploads/2024/01/szczodroki/41145182178875120645980701471729090558253801n.jpg
uploads/2024/01/szczodroki/4197403757863491366297235445605827465088327n.jpg
uploads/2024/01/szczodroki/4201970223931797064574102675798824710983801n.jpg
uploads/2024/01/szczodroki/4207123381450478692550204633908742020342473n.jpg
uploads/2024/01/szczodroki/42071933035201548682228966724507056595769236n.jpg
uploads/2024/01/szczodroki/4208378618277082057922049071485613222085650n.jpg
uploads/2024/01/szczodroki/42084496136046261464596322388251840508840577n.jpg
uploads/2024/01/szczodroki/4209974563465819781964016754626194354838449n.jpg
uploads/2024/01/szczodroki/42123548412039369839004793918400345076234376n.jpg
uploads/2024/01/szczodroki/421279298394387999629609386856404769468923n.jpg
uploads/2024/01/szczodroki/4212795487557307993876024135030186167050124n.jpg
uploads/2024/01/szczodroki/4218673748804618905225094604606214099760108n.jpg
uploads/2024/01/szczodroki/42189534610763835934871346284831151299469779n.jpg
uploads/2024/01/szczodroki/4219921504081893783229206849092686811116166n.jpg
uploads/2024/01/szczodroki/42207276214348920671222687025506522574763387n.jpg
Kategorie
Komunikaty