DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ W GMINIE ŻEGOCINA

kmirowska

Co roku, 14 października obchodzony jest Dzień Edukacji Narodowej, popularnie zwany Dniem Nauczyciela . Z tej okazji, we wszystkich szkołach naszej Gminy zorganizowane zostały uroczystości.

Szkoła Podstawowa w Bytomsku

15 października 2019 roku odbyła się uroczysta akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Na wstępie głos zabrała pani dyrektor Lucyna Nowak. Podziękowała nauczycielom i pracownikom za trud i wysiłek włożony w kształcenie oraz wychowanie młodego pokolenia. Złożyła im również serdeczne życzenia. 
Następnie wręczyła Nagrodę Dyrektora za szczególne zaangażowanie w życie szkoły pani Beacie Zapart. Po części oficjalnej nastąpiła część artystyczna przygotowana przez uczniów kl. II, III i VIII pod opieką pań: Katarzyny Widła i Beaty Zapart. Zaprezentowali oni dwie pełne humoru scenki dotyczące szkolnego życia: „Posiedzenie Rady Uczniowskiej” oraz „Sfrustrowana nauczycielka, czyli marzenia do spełnienia”. 
W uroczystość włączyli się również uczniowie innych klas śpiewając piosenki i grając na gitarach pod kierunkiem pani Renaty Paruch. Po części artystycznej przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego oraz Rady Rodziców złożyli życzenia i wręczyli wszystkim nauczycielom i pracownikom symboliczne upominki.

Szkoła Podstawowa i Zespół Szkół w Żegocinie

Akademia w Zespole Szkół w Żegocinie, zorganizowana 16 października 2019 roku, składała się z trzech części. Pierwszą poświęcono obchodom Dnia Papieskiego w 41. rocznicę wyboru kard. Karola Wojtyły na papieża (16. października 1978 r.), drugą – w 635. rocznicę koronacji Jadwigi na Królową Polski (13 października 1384 r.), trzecią, najdłuższą - szkolnym obchodom Dnia Edukacji Narodowej. 
Podczas uroczystości życzenia nauczycielom i pozostałym pracownikom szkoły złożyli: Dyrektor placówki – Katarzyna Sutor, Marcin Daniec – Wiceprzewodniczący Rady Rodziców oraz Wójt Gminy Żegocina – Wojciech Wrona. Piosenkami, kwiatami i słownymi podziękowaniami za troskę, serce, uśmiech, wiedzę, życzliwość, mądrość, dobre rady, czas, wyrozumiałość, poczucie humoru i cierpliwość podziękowali uczniowie. Podczas akademii Dyrektor Katarzyna Sutor, w podziękowaniu za wyróżniająca pracę dydaktyczno – wychowawczą wręczyła Nagrodę Dyrektora Szkoły nauczycielce, polonistce – Pani Stanisławie Ziółkowskiej. 
Z kolei 15 października. uczniowie szkoły podstawowej przygotowali uroczystą akademię z okazji XIX Dnia Papieskiego i  Dnia Edukacji Narodowej pod kierunkiem Pań: Bożeny Banaś, Anny Maurer – Pasionek i Wiesława Wolaka. W pierwszej części wspominano Pontyfikat Jana Pawła II i odśpiewano jego ulubioną piosenkę oazową „Barkę”. Druga część akademii poświęcona była pracy nauczycieli i pracowników administracji i obsługi szkoły. Uczniowie przygotowali pełną humoru prezentację strojów dla poszczególnych nauczycieli. Przewodnicząca Rady Rodziców – Pani Agnieszka Zbyrowska złożyła wszystkim nauczycielom życzenia oraz na ręce Pani Dyrektor wręczyła kwiaty. Uczniowie przekazali dla nauczycieli prezent –niespodziankę, który będzie służył wszystkim w pokoju nauczycielskim. Na zakończenie Pani Dyrektor podziękowała wszystkim uczniom i rodzicom za życzenia. 

Szkoła Podstawowa w Rozdzielu

Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego podczas akademii przytoczyli tam krótką historię utworzenia Komisji Edukacji Narodowej oraz przedstawili genezę święta obchodzonego co roku 14 października przez uczniów i pracowników oświaty. Następnie wierszem i piosenką podziękowali wszystkim, którzy przyczyniają się do ich kształcenia i wychowania. Na koniec Pani Dyrektor, nauczyciele i pracownicy szkoły wysłuchali gromkiego „Sto lat!” odśpiewanego przez uczniów i zostali obdarowani symbolicznymi różami w dowód wdzięczności za pracę i trud.

Szkoła Podstawowa w Łąkcie Górnej

W Łąkcie Górnej wydarzenie miało charakter szczególnie uroczysty, bowiem oprócz Dnia Edukacji Narodowej świętowano także 15-lecie nadania szkole imienia Jana Pawła II. Po uroczystej Mszy Świętej w intencji nauczycieli i pracowników oświaty, wszyscy uczniowie udali się wraz z księdzem katechetą w przemarsz pod pomnik Jana Pawła II, gdzie delegacje złożyły kwiaty i znicze. Kolejna część obchodów miała miejsce już w sali gimnastycznej, gdzie pani dyrektor Halina Pączek powitała przybyłych gości – wójta Wojciecha Wronę, nauczycieli obecnych i emerytowanych, księdza Mariusza oraz rodziców i dziadków pierwszoklasistów. Następnie uczniowie klas pierwszych przygotowali obszerną akademię, po której w części artystycznej zaprezentowali się uczniowie ze starszych klas. Po tym nastąpiło uroczyste pasowanie pierwszoklasistów na uczniów. Kolejno dyrektor szkoły w krótkim przemówieniu złożyła pedagogom najserdeczniejsze życzenia oraz wręczyła nagrodę dyrektora za szczególne zasługi, która to trafiła w ręce pani mgr Doroty Kowalskiej-Smaga. Następnie głos zabrał wójt, który w swoim przemówieniu zwrócił się do pierwszoklasistów z prośbą o branie przykładu z patrona swojej szkoły, a wszystkim nauczycielom życzył sukcesów i wytrwałości w tej niełatwej pracy. Następnie podziękował pani dyrektor za owocną współpracę oraz wręczył symboliczny bukiet kwiatów i nagrodę wójta. Na koniec głos zabrali przedstawiciele Rady Rodziców, którzy z upominkami również dołożyli się do życzeń dla pedagogów.
Kategorie
Komunikaty