GMINNE OBCHODY 78. ROCZNICY WYBUCHU POWSTANIA WARSZAWSKIEGO

kmirowska
01-08-2022

Gmina Żegocina co roku upamiętnia kolejną rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. W tym roku, 78 lat po wystąpieniu zbrojnym przeciwko okupującym Warszawę wojskom niemieckim, Wójt Gminy Żegocina Wojciech Wrona wraz z Dyrekcją Szkoły Podstawowej w Łąkcie Górnej zorganizowali tradycyjne, gminne obchody tego wydarzenia. Przed pomnikiem Stefana Bohanesa w Łąkcie Górnej zgromadzili się przedstawiciele władz samorządowych, Dyrektorzy szkół i jednostek organizacyjnych, delegacje, druhowie strażacy, a także Mieszkańcy.

Punktualnie o godzinie 17:00 zawyły syreny, po czym wszyscy zgromadzeni zaśpiewali Hymn Narodowy. Następnie gospodarz wydarzenia – Dyrektor Halina Pączek powitała wszystkich uczestników obchodów i poprosiła o zabranie głosu Wójta Gminy Wojciecha Wronę. Wójt w przemówieniu okolicznościowym wspomniał bohaterstwo mieszkańców Stolicy, porównując ich ówczesną sytuację do dzisiejszej, ogarniętej wojną Ukrainy. Następnie ks. Mariusz Ogorzelec po krótkim przemówieniu odprawił modlitwę w intencji poległych, a następnie podziękował wszystkim za obecność będącą wyrazem pamięci o poległych Polakach.

Następnie, niezwykle interesujący wykład historyczny wygłosił Pan Dominik Guzik – pracownik Instytutu Pamięci Narodowej. Po tym nastąpiło składanie wieńców oraz zniczy przez przybyłe delegacje i mieszkańców.

Na tym zakończono gminne obchody 78. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Dziękujemy wszystkim uczestnikom dzisiejszych obchodów, którzy swoją obecnością wyrażają szacunek i pamięć o poległych w walkach za naszą wolność.

uploads/2022/08/powstanie/dscf9179.JPG
uploads/2022/08/powstanie/dscf9180.JPG
uploads/2022/08/powstanie/dscf9181.JPG
uploads/2022/08/powstanie/dscf9184.JPG
uploads/2022/08/powstanie/dscf9185.JPG
uploads/2022/08/powstanie/dscf9186.JPG
uploads/2022/08/powstanie/dscf9187.JPG
uploads/2022/08/powstanie/dscf9188.JPG
uploads/2022/08/powstanie/dscf9189.JPG
uploads/2022/08/powstanie/dscf9190.JPG
uploads/2022/08/powstanie/dscf9191.JPG
uploads/2022/08/powstanie/dscf9192.JPG
uploads/2022/08/powstanie/dscf9193.JPG
uploads/2022/08/powstanie/dscf9194.JPG
uploads/2022/08/powstanie/dscf9195.JPG
uploads/2022/08/powstanie/dscf9196.JPG
uploads/2022/08/powstanie/dscf9197.JPG
uploads/2022/08/powstanie/dscf9198.JPG
uploads/2022/08/powstanie/dscf9199.JPG
uploads/2022/08/powstanie/dscf9200.JPG
uploads/2022/08/powstanie/dscf9202.JPG
uploads/2022/08/powstanie/dscf9205.JPG
uploads/2022/08/powstanie/dscf9206.JPG
uploads/2022/08/powstanie/tekst.docx
Kategorie
Komunikaty