GMINNE OBCHODY 84. ROCZNICY WYBUCHU II WOJNY ŚWIATOWEJ

kmirowska
01-09-2023

Gmina Żegocina jak co roku uczciła kolejną rocznicę wybuchu II Wojny Światowej. 84 lata od tego tragicznego wydarzenia, pod pomnikiem poległych w obronie Ojczyzny zgromadzili się przedstawiciele władz samorządowych, dyrektorzy szkół, przedstawiciele stowarzyszeń, poczty sztandarowe i mieszkańcy.

Uroczystość rozpoczął Pan Wojciech Kępa, po czym zgromadzeni odśpiewali Hymn Polski. Następnie głos zabrał Wójt Gminy Wojciech Wrona wyrażając wdzięczność wszystkim, którzy 84 lata temu heroicznie walczyli z okupantem. Następnie głos zabrał Pan Wojciech Wróbel – Prezes Stowarzyszenia Zorganizowana Grupa Poszukiwawcza P.PANC Południe. Po przemówieniach, ks. Proboszcz Bogusław Pasierb poprowadził modlitwę w intencji poległych. Kolejnym punktem obchodów było odczytanie apelu poległych, po którym przybyłe delegacje złożyły kwiaty oraz znicze.

uploads/2023/09/3711669403198776404968401897642281803893873n.jpg
uploads/2023/09/3711669407087815544120926118756868055907730n.jpg
uploads/2023/09/37140342514824827058822955374085463035488629n.jpg
uploads/2023/09/37146629814252539650419173126962577473634477n.jpg
uploads/2023/09/37150898914195134052778735694228933713333409n.jpg
uploads/2023/09/37151469865492378551560661616963030615863251n.jpg
uploads/2023/09/3715148266708218016639416848668063602802278n.jpg
uploads/2023/09/3715148267771463408770094588210207906139200n.jpg
uploads/2023/09/371525702245483331790767713717896775022485n.jpg
uploads/2023/09/37152712213393718066520007327763972052202660n.jpg
uploads/2023/09/37153288010326896614285367757703042838793001n.jpg
uploads/2023/09/3715389256898562491687267336814146613077508n.jpg
uploads/2023/09/37153982335679550768665366549122992597171081n.jpg
uploads/2023/09/37154580012452873428866444742872713446021526n.jpg
uploads/2023/09/3717472973246871666400624382202286914156235n.jpg
uploads/2023/09/3717637392599067202887906027299682348120369n.jpg
uploads/2023/09/3717837043158117677766479083774371889297162n.jpg
Kategorie
Komunikaty