Konkurs dla rolników „Bezpieczny Rolnik, Bezpieczna Wieś"

Konkurs ma na celu popularyzowanie wśród rolników „Zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym” oraz wiedzy o zagrożeniach wypadkowych, a w konsekwencji ograniczenie liczby wypadków przy pracy i chorób zawodowych rolników. 

Aby wziąć udział w konkursie, należy zalogować się pod linkiem https://bezpieczenstwo.krus.gov.pl/ i rozwiązać test złożony z 25 pytań jednokrotnego wyboru losowanych z puli 50, dotyczących wszystkich kampanii prewencyjnych Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.


Szczegółowe informacje o zasadach udziału w konkursie określa regulamin dostępny na stronie: www.gov.pl/krus

plakat.jpg

Konkurs zakończy się 20 listopada 2023 r. o godz. 12:00.

Zapraszamy do udziału!

Kategorie
Komunikaty