NADZWYCZAJNA 54 SESJA RADY GMINY ŻEGOCINA – 15.11.2023

kmirowska
15-11-2023

15 listopada 2023 r. zwołano nadzwyczajną 54. sesję Rady Gminy Żegocina, w której wzięli udział radni, Wójt Gminy Wojciech Wrona, Kierownik Referatu Inwestycji Jan Bujak oraz Pani Ewa Bukowiec.

Po rozpoczęciu przez Przewodniczącego Rady, przegłosowano porządek obrad. Sesję zwołano celem podjęcia Uchwały Nr LIV/405/2023 w sprawie opinii dotyczącej projektu Audytu krajobrazowego Województwa Małopolskiego w zakresie terenu Gminy Żegocina. Rada negatywnie zaopiniowała ten projekt, zgłaszając do niego wiele uwag.

Przewodniczący Rady Grzegorz Gołąb odczytał uzasadnienie Uchwały, a następnie jej treść. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Przewodniczący Rady podziękował wszystkim za obecność, a Kierownikowi Janowi Bujakowi za pracę włożoną w przygotowanie Uchwały. Na tym zakończono obrady nadzwyczajnej 54 sesji Rady Gminy Żegocina.

Kategorie
Komunikaty