NOWE BALUSTRADY W CENTRUM ŻEGOCINY

kmirowska
25-09-2023

Ukończono zadanie pod nazwą „Wymiana balustrad mostu i kładki dla pieszych w centrum miejscowości Żegocina”, które realizowane było w ramach inwestycji „Modernizacja infrastruktury drogowej wraz z rozwojem infrastruktury sportowo-rekreacyjnej, turystycznej oraz kulturalnej na terenie Gminy Żegocina w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych”.

Wymiana balustrad przyczyniła się do poprawy parametrów technicznych oraz zapewnienia bezpieczeństwa dalszego użytkowania obiektów mostowych. Odbioru inwestycji dokonano w piątek 22 września.

Zadanie przeprowadziła Firma Handlowo-Usługowa „TRANS-KRUSZ” Paweł Frączek z siedzibą Rozdziele 236, 32-731 Żegocina.

Łączna wartość inwestycji wynosiła 50.200,32 złotych brutto i była finansowana z:

- Programu Rządowego Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 42.670,27 złotych

- wkładu własnego Gminy Żegocina w wysokości 7.530,05 złotych

uploads/2023/09/barierki/3811054686702326184002353600552194847579277n.jpg
uploads/2023/09/barierki/3811766526224368433399701854500715801983197n.jpg
uploads/2023/09/barierki/381228981850540229927370517475998583294497n.jpg
Kategorie
Komunikaty