NOWE ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZED CKSIT W ŻEGOCINIE

kmirowska
15-11-2023

W 2023 roku, Żegocina wzięła udział w Konkursie „Małopolska Wieś 2023”, mającym na celu docenienie miejscowości o dużej estetyce, utrzymanym ładzie przestrzennym i architektonicznym, oraz podejmujących działania na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego.

Złożony wniosek spotkał się z uznaniem Komisji, która zaprosiła przedstawicieli samorządu gminy na prezentację konkursową do Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie. Ostatecznie sołectwo Żegocina otrzymało wyróżnienie w kategorii „Najpiękniejsza Małopolska Wieś” oraz nagrodę w wysokości 10.000 zł z przeznaczeniem na wybrany wcześniej cel – poprawa atrakcyjności wsi poprzez zagospodarowanie zielonego terenu przed budynkiem Centrum Kultury, Sportu i Turystyki. Dzięki otrzymanym środkom zostały zakupione dwie ławki, stół do gry w szachy wraz z krzesłami oraz tablica informacyjna opisująca atrakcje miejscowości. Mamy nadzieję, że nowe elementy małej architektury będą doskonałym miejscem odpoczynku dla naszych mieszkańców i turystów i przyczynią się do jeszcze większej poprawy estetyki naszej miejscowości.

Zadanie współfinansowane ze środków finansowych Województwa Małopolskiego w ramach konkursu pn. „Małopolska Wieś 2023”.

uploads/2023/11/img5487.jpg
Kategorie
Komunikaty