ODBIÓR WYREMONTOWANEGO MOSTU W ROZDZIELU, 22.09.2023

kmirowska
22-09-2023

Zakończono i odebrano zadanie pod nazwą „Remont mostu w ciągu drogi gminnej na działce nr 769, 777 w miejscowości Rozdziele”, które realizowane było w ramach inwestycji „Modernizacja infrastruktury drogowej wraz z rozwojem infrastruktury sportowo-rekreacyjnej, turystycznej oraz kulturalnej na terenie Gminy Żegocina w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych”.

Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmował: Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, Roboty ziemne, Remont przyczółków, Roboty przy umocnieniu potoku, Odtworzenie dojazdów. Remont mostu znacznie poprawił parametry techniczno-użytkowe drogi, a przede wszystkim bezpieczeństwo ruchu drogowego.

Zadanie przeprowadziła Firma Handlowo-Usługowa „TRANS-KRUSZ” Paweł Frączek z siedzibą Rozdziele 236, 32-731 Żegocina.

Łączna wartość inwestycji wynosiła 549.698,76 złotych brutto i była finansowana z:

- Programu Rządowego Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 494.728,88 złotych

- wkładu własnego Gminy Żegocina w wysokości 54.969,88 złotych

uploads/2023/09/most/3810859758459520003749471208850849449646807n.jpg
uploads/2023/09/most/3812212009713810406224203221137969587763108n.jpg
uploads/2023/09/most/38224771516595904612352893328959195930880607n.jpg
Most w trakcie remontu:

uploads/2023/09/most/3795916559688334808881195843056661751387431n.jpg
uploads/2023/09/most/3796297292761934820540882493112989005512172n.jpg
uploads/2023/09/most/img20230508160336.jpg
Kategorie
Komunikaty