ODDANIE DO UŻYTKU NOWEGO PRZEDSZKOLA W ŁĄKCIE GÓRNEJ

kmirowska
image003.jpg

W piękny jesienny dzień, 24 października 2019 roku, miało miejsce oficjalne oddanie do użytku nowego budynku Przedszkola w Łąkcie Górnej, które działa już od początku bieżącego roku szkolnego, ale teraz przyszedł czas, aby go uroczyście otworzyć i pobłogosławić. 

Projekt pn. Przebudowa budynku przedszkola samorządowego w m. Łąkta Górna szansą na dobry start małego dziecka nr RPMP.11.02.00-12-0763/17 realizowany był w ramach osi priorytetowej 11 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, działanie 11.2 Odnowa Obszarów Wiejskich z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020. Zgodnie z umową wartość całkowita projektu wynosi 2 639 675,59 zł a dofinansowanie z EFRR wynosi 1 979 756,64 zł. Realizacja projektu stanowiła bezpośrednią odpowiedź na zidentyfikowane potrzeby odbiorców ujęte w GPR. Rozbudowa i modernizacja obiektu przedszkola znacząco zwiększyła jego potencjał, a także wpłynęła na poprawę zagospodarowania przestrzennego gminy i jej estetyki.

Uroczystość, prowadzoną przez Dyrektorkę Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Żegocinie – Monikę Książka-Leśniak, rozpoczęto na placu przed odświętnie udekorowanym budynkiem, wzniesionym tu na miejscu starego budynku szkolnego. Licznie stawili się goście, wśród których byli m. in: Grzegorz Gołąb - Przewodniczący Rady Gminy Żegocina, Barbara Piwowarczyk – Wizytator Delegatury Kuratorium Oświaty w Tarnowie; Ryszard Drożdżak – Wicestarosta Powiatu Bocheńskiego, Renata Kaczmarczyk – Dyrektor Powiatowy Nadzoru Budowlanego, Jerzy Błoniarz – Członek Zarządu Powiatu Bocheńskiego, poprzedni Wójt Żegociny, który zainicjował i rozpoczął tę inwestycję. 

Zaproszono również obu kapłanów z łąkieckiej parafii, którzy po przecięciu wstęgi i wręczeniu przez Wójta Wojciecha Wronę obecnej Dyrektor Przedszkola w Łąkcie Górnej – Joannie Sroka, symbolicznego klucza do budynku, odmówili modlitwy,. Następnie ks. proboszcz Janusz Czajka, dokonał pokropienia budynku i jego pomieszczeń, w których ks. katecheta Mariusz Ogorzelec zawiesił poświęcone krzyże. 

Po tej ceremonii wszyscy udali się do jednej z dużych sal i tam kontynuowano uroczystość. Dyrektor Joanna Sroka powitała gości i podziękowała wszystkim, którzy wspierali inicjatywę powstania przedszkola. Następnie głos zabrał Wójt Gminy Żegocina – Wojciech Wrona, który podał podstawowe informacje o tej inwestycji. Prace trwały od stycznia 2018 roku do czerwca 2019 roku. W tym czasie zajęcia odbywały się w remizie OSP w Łąkcie Górnej. Łączny koszt inwestycji wyniósł 3.635.473 zł, z czego 1.979.759 zł pozyskano z Regionalnego Programu Operacyjnego na przebudowę przedszkola oraz 391.448 zł pozyskano - również z Regionalnego Programu Operacyjnego - na dofinansowanie wyposażenia, utworzenie nowych grup przedszkolnych oraz na zajęcia dodatkowe dla przedszkolaków. Projekt Przedszkola wykonała Pani architekt mgr inż. Elżbieta Langer, generalnym wykonawcą inwestycji była Firma Pana Jana Waza – Zakład Ogólnobudowlany z Koniuszowej. Kierownikiem budowy był Pan Antoni Waza zaś funkcję Inspektora Nadzoru pełnił od początku do końca budowy Pan inż. Leszek Smajdor. Oddawany budynek to 789 m² powierzchni użytkowej. Na parterze i poddaszu znajdują się po dwie sale zabaw i wielofunkcyjna duża sala. Przy salach zaprojektowano łazienki, zaś w holu usytuowana jest szatnia z ławkami i regałami oddzielnymi dla każdego dziecka. Przedszkole wyposażone jest w  ogólnodostępny sanitariat, dwa pomieszczenia administracyjne. Na parterze znajduje się nowoczesna kuchnia połączona ze zmywalnią windą towarową. Ponadto mieści się tu również pokój socjalny dla personelu, pokój nauczycielski, pokój logopedy i pokój biurowy, magazyny oraz pomieszczenia do obróbki wstępnej produktów żywieniowych, przechowalnia oraz pomieszczenia porządkowe. W piwnicach znajduje się kotłownia oraz pomieszczenie gospodarcze. Całe przedszkole dostosowane jest do potrzeb osób niepełnosprawnych – wyposażone jest w dwie platformy pionowe zewnętrzną i wewnętrzną. Dopełnieniem całości jest przestronne otoczenie – poinformował Wójt Wojciech Wrona. Następnie złożył podziękowania radnym poprzedniej kadencji z Przewodniczącą Lucyną Nowak na czele, którzy podjęli decyzję o budowie Przedszkola, byłemu wójtowi Jerzemu Błoniarzowi, który pozyskał środki na dofinansowanie budowy i wyposażenia oraz rozpoczął inwestycję, radnym obecnej kadencji za dobrą współpracę i wyrozumiałość, zwłaszcza podczas robót dodatkowych nie objętych umową wykonawczą. Kolejne podziękowania zostały złożone pracownikom Urzędu Gminy, obu dyrektorkom przedszkola, sołtysowi Tadeuszowi Staremu, rodzicom dzieci i Mieszkańcom Łąkty Górnej za wiele prac, które wykonali by upiększyć nasze przedszkole i jego otoczenie.

- Dumą napawa fakt, że w tym roku wszystkie chętne dzieci mogą uczęszczać do przedszkola, bowiem na terenie naszej gminy jest wystarczająca ilość miejsc dla wszystkich chętnych dzieci -  powiedział Wójt i na zakończenie swojego wystąpienia życzył dzieciom, aby z radością codziennie przychodzili do tego pięknego przedszkola, a nauczycielom i pracownikom życzę radości i zadowolenia z wykonywanego zawodu oraz dużo sukcesów w pracy z dziećmi. 

Gratulacje i życzenia przekazali w swoich wystąpieniach zaproszeni goście: Wicestarosta Ryszard Drożdżak i Wizytator - Barbara Piwowarczyk. O genezie nowego przedszkola, trosce o rozwój oświaty w Gminie mówił Jerzy Błoniarz, a potem także wieloletni radny poprzednich kadencji z Łąkty Górnej Stanisław Guzik. 

Wreszcie przyszedł czas na popisy dzieci przedszkolnych. Zróżnicowany program artystyczny zawierający wiersze, tańce (polonez, krakowiak) i piosenki spodobał się gościom i rodzicom dzieci. Zaprezentowali się również absolwenci przedszkola – klasa pierwsza ze Szkoły Podstawowej w Łąkcie Górnej, wykonując taniec i  piosenkę „Jesteśmy Polką i Polakiem”. 

Po części artystycznej, Dyrektor Joanna Sroka wraz z  Wójtem Gminy Wojciechem Wroną wręczyli pamiątkowe statuetki osobom, które podjęły inicjatywę i miały duży wpływ na przebudowę przedszkola. Otrzymali je: Jerzy Błoniarz, Barbara Oliwa, Grzegorz Gołąb, Lucyna Nowak, Robert Cieśla, Janusz Stańdo, Tadeusz Stary, który zrewanżował się wręczeniem fotoalbumu ze zdjęciami z realizacji inwestycji. Wyrazy wdzięczności wyraziła także Przewodnicząca Rady Rodziców – Sylwia Marmuzek, która wręczył obu wójtom i dyrektorce przedszkola kwiaty. Rodzice, w podziękowaniu za nowe przedszkole przywiozły duży tort i ofiarowały kwiaty osobom, dzięki którym przepiękny obiekt właśnie został oddany do użytku. Z kolei zestawy zabawek dla przedszkolaków przekazali Wójt i Przewodniczący Rady Gminy, a w imieniu dyrektorów uczyniły to samo Barbara Oliwa i Anna Rogala. 

Na zakończenie wszyscy goście zostali zaproszeni do obejrzenia placówki i jej wystroju, na poczęstunek i wpisanie się do księgi pamiątkowej. Piękna uroczystość przeszła do historii, a nowe przedszkole rozpoczęło nowy etap swojej działalności, tym razem w znakomitych warunkach lokalowych.

tekst i zdjęcia: Tadeusz Olszewski

Kategorie
Komunikaty