Ogłoszenie - Kurenda

Fundacja Dar Oze z przyjemnością informuje o możliwości uzyskania 40% wformie bezzwrotnego dofinansowania dla rolników z całej Polski na mikro instalacje fotowoltaiczne do 50 KWp.

Dostępny również kredyt preferencyjny na maksymalnie 2,75% bezpośrednio z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację 100% inwestycji. Nie trzeba brać kredytu jedynie można.

Dofinansowane będą przedsięwzięcia dotyczące zakupu i montażu nowych jednostek wytwórczych, wraz z podłączeniem ich do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej, w których do produkcji energii wykorzystuje się: a) energię ze źródeł odnawialnych, b) ciepło odpadowe, c) ciepło pochodzące z kogeneracji.

Za rolnika indywidualnego uważa się osobę fizyczną będącą właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha oraz co najmniej od 5 lat zamieszkałą w gminie, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego i prowadzącą przez ten okres osobiście to gospodarstwo.

Jako Fundacja Dar Oze promujemy rozproszoną energetykę , więc bardzo nas cieszy że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu „Agroenergia ”.

Fundacja Dar Oze będzie przyjmowała interesantów do dnia 15.12.2019 . Drogi inwestorze Ważne! Wnioski są rozpatrywane według kolejności składania, może być taka sytuacja że,gdy wyczerpie się alokacja środków, dotacje zostaną wstrzymane. Im szybciej złożymy wniosek tym większa szansa na uzyskanie dofinansowania .

Jako Fundacja Dar Oze tworzymy wnioski kompleksowo i przesyłamy je do naszych klientów jedynie do podpisu. Nasz zespół tworzy również wnioski o uzyskanie dofinansowania z programu Czyste Powietrze oraz z Regionalnych Programów Operacyjnych.

Inwestorze

Zacznij produkować energię elektryczną na własny użytek samemu dzięki instalacji fotowoltaicznej.

Nie kupuj energii elektrycznej od zakładu energetycznego, produkuj ją samemu.

Uzyskaj do 90% dofinansowania na remont własnego budynku z programu Czyste Powietrze.

Będziemy pracowali dla Państwa do uzyskania sukcesu, oraz będziemy do państwa dyspozycji od podpisania umowy aż po rozliczanie projektu.

Każdy rolnik, który chce uzyskać dofinansowanie 40% na instalację fotowoltaiczną, oraz każda osoba indywidualna, która chce uzyskać dofinansowanie na remont budynku jednorodzinnego/dwurodzinnego proszona jest o kontakt telefoniczny na poniższe numery telefonów.

Kontakt : Dariusz Skrobisz: 575 475 306

Fundacja Dar Oze

Zapraszamy na naszą stronę internetową: daroze.pl

info@fundacjadaroze.pl

Asystentka;

Irena Chomicka 575 887 402, 785 016 778, irena.chomicka@fundacjadaroze.pl

Do usłyszenia do zobaczenia

Kategorie
Komunikaty