OSP: BEŁDNO, BYTOMSKO I ROZDZIELE Z NOWYM SPRZĘTEM

kmirowska

W ramach konkursu „Bezpieczna Małopolska” , gminy z terenu województwa małopolskiego otrzymują pomoc finansową na zapewnienie gotowości bojowej jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych. Środki te pozwalają zakupić sprzęt i umundurowanie niezbędne do funkcjonowania jednostek OSP. 

W latach 2015-2018, w ramach zadania przekazano 126 gminom ponad 4,18 mln zł przeznaczonych na zapewnienie gotowości bojowej w 447 jednostkach OSP. Dotacja mogła być przeznaczona na zakup m.in. systemów selektywnego alarmowania, sprzętów ratowniczo-gaśniczych, odzieży ochronnej do działań bojowych oraz szkoleń specjalistycznych. Działania te pozwalają podnieść stopień przygotowania operacyjnego jednostek OSP oraz zwiększyć poziom skuteczności działań ratowniczych przy wystąpieniu miejscowych zagrożeń, przy wypadkach komunikacyjnych i innych zdarzeniach. 

Województwo Małopolskie na zapewnienie gotowości bojowej jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa małopolskiego w 2019 roku 2,38 mln. zł. Z tych środków skorzystały 3 jednostki z terenu naszej gminy: OSP Bełdno, OSP Rozdziele i OSP Bytomsko  (jednostki OSP Żegocina i OSP Łąkta Górna należą do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego i nie mogły uczestniczyć w projekcie). 

Całkowity koszt zadania wyniósł 15.067zł, z czego Województwo Małopolskie udzieliło pomocy finansowej w kwocie 6.027zł . W ramach konkursu zakupiono min. pilarkę spalinową, maszt oświetleniowy, radiotelefony, węże gaśnicze, mundury wyjściowe oraz inny sprzęt do zapewnienia gotowości bojowej w wyżej wymienionych jednostkach.

Symbolicznego przekazania sprzętu dokonał wójt gminy Wojciech Wrona prezesowi OSP Bytomsko - Panu Ignacemu Rożnowskiemu oraz prezesowi OSP Bełdno - Panu Mikołajowi Giza. W przekazaniu uczestniczył także Pan Aleksander  Grabowski z OSP Bełdno, Pan  Jan Mróz z OSP Żegocina oraz Pan Wojciech Kępa.

Kategorie
Komunikaty