REMIZA OSP ŁĄKTA GÓRNA WYREMONTOWANA W RAMACH PROJEKTU "MAŁOPOLSKIE REMIZY"

kmirowska

Program „Małopolskie Remizy” jest realizowany od 2008 roku przez Samorząd Województwa Małopolskiego. Dotychczas pomoc finansowa trafiła do 784 małopolskich jednostek OSP, a blisko 32 mln zł zostały wykorzystane na remonty i prace budowlane. 

4 miliony złotych to łączna kwota, która w tym roku została przeznaczona na dofinansowanie prac w 122 małopolskich remizach. Wśród nich znalazła się jednostka OSP Łąkta Górna , która na remont pomieszczeń budynku Remizy otrzymała dofinansowanie w wysokości 13.872 zł.  

Remont obejmował: 

- Wymianę stolarki okiennej okien drewnianych na okna z profili pięciokomorowych z szybą termoizolacyjną oraz wymianę parapetów – 19 szt. 

- Roboty malarskie 

Całkowity koszt zadania wyniósł 30.200,00 zł (kwota dotacji: 13.872zł, udział własny Gminy: 16.328zł) 

Oficjalne oddanie do użytku wyremontowanych pomieszczeń miało miejsce w środę 9 października, przy udziale wójta Gminy - Wojciecha Wrony, przewodniczącego Rady Gminy - Grzegorza Gołębia, Radnego Województwa Małopolskiego - Stanisława Bukowca, Komendanta Gminnego ZOSP RP w Żegocinie - Janusza Stańdo, prezesa OSP Łąkta Górna - Zdzisława Wrony oraz przedstawiciela wykonawcy robót.

Warto wspomnieć, że gmina partycypuje także w innym projekcie organizowanym przez Samorząd Małopolski, o nazwie „Bezpieczna Małopolska”. Konkurs ten ma na celu polepszenie warunków pracy strażaków (a tym samym poprawę bezpieczeństwa mieszkańców) poprzez dofinansowanie na zakup sprzętu i umundurowania niezbędnego do funkcjonowania jednostek OSP. Jako, że do konkursu mogą przystąpić tylko te jednostki OSP, które nie należą do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego, z naszej gminy zakwalifikowały się OSP: Rozdziele, Bełdno, Bytomsko.

Projekt współfinansowany ze środków Województwa Małopolskiego w ramach konkursu "Małopolskie Remizy 2019".

Kategorie
Komunikaty