PIERWSZA SESJA NOWEJ RADY GMINY. PIOTR KĘPA WYBRANY PRZEWODNICZĄCYM RADY

kmirowska
07-05-2024

6 maja 2024 r. odbyła się I Sesja Rady Gminy Żegocina kadencji 2024-2029. Była to inauguracyjna, niezwykle ważna i podniosła Sesja. Obecnych było 15 radnych, z których 7 kontynuuje swoją funkcję z poprzedniej kadencji, a 8 to osoby wybrane po raz pierwszy w kwietniowych wyborach.

Obrady rozpoczął radny-senior Ignacy Rożnowski, witając wszystkich obecnych, w tym Wójta Gminy Wojciecha Wronę, Sekretarz Gminy Joannę Pyrz, Skarbnik Gminy Małgorzatę Matras, Radcę Marię Pławecką-Stańdo, Przewodniczącą Gminnej Komisji Wyborczej Agnieszkę Kuklę, Panią Ewę Bukowiec, Panią Adrianę Kłósek-Furtak oraz Przewodniczącego Rady Gminy kadencji 2018-2024 Grzegorza Gołębia.

Po powitaniu, Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej Agnieszka Kukla wręczyła radnym zaświadczenia o wyborze. Następnie wszyscy złożyli ślubowanie, którego tekst odczytał Radny Tomasz Imiołek.

W kolejnym punkcie nastąpiło wręczenie zaświadczenia nowo wybranemu Wójtowi Gminy Żegocina Wojciechowi Wronie, który uroczyście przed sztandarem  złożył rotę ślubowania.

Następnie, po wyborze Komisji Skrutacyjnej w składzie: Katarzyna Szewczyk, Szczepan Jagielski, Tomasz Krawczyk rozpoczęło się zgłaszanie kandydatów na Przewodniczącego Rady Gminy Żegocina. Zgłoszeni zostali: Radny Piotr Kępa oraz Radny Zbigniew Michura. Decyzją większości, Przewodniczącym Rady Gminy Żegocina kadencji 2024-2029 został Piotr Kępa, który w tajnym głosowaniu uzyskał 10 głosów poparcia. Kandydaturę Zbigniewa Michury poparło 5 Radnych.

Dalszą część Sesji poprowadził już Przewodniczący Piotr Kępa. Do funkcji Wiceprzewodniczących Rady Gminy zostało zgłoszonych dwóch kandydatów: Radny Dominik Guzik oraz Radny Paweł Szymbara. Obydwoje w tajnym głosowaniu uzyskali po 15 głosów poparcia, zostając tym samym wybranymi na Wiceprzewodniczących Rady Gminy Żegocina kadencji 2024-2029.

Następnie do porządku obrad wprowadzono uchwałę ustalającą liczbę radnych w Komisjach – Radni przy dwóch głosach wstrzymujących się (Radny Marcin Fąfara i Radny Paweł Szymbara) zadecydowali, że w skład każdej Komisji będzie wchodzić 5 Radnych.

Do poszczególnych Komisji zgłaszali się chętni Radni, a ich skład przyjęty jednogłośnie uchwałą wygląda następująco:

KOMISJA REWIZYJNA:

1. Tomasz Janiczek

2. Robert Jędrzejek

3. Zbigniew Michura

4. Krzysztof Mirowski

5. Katarzyna Szewczyk

KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI:

1. Tomasz Imiołek

2. Szczepan Jagielski

3. Tomasz Janiczek

4. Robert Jędrzejek

5. Katarzyna Szewczyk

KOMISJA BUDŻETOWO-ROLNA I ROZWOJU WSI:

1. Marcin Fąfara

2. Tomasz Imiołek

3. Tomasz Krawczyk

4. Zbigniew Michura

5. Ignacy Rożnowski

KOMISJA OŚWIATY, KULTURY, OCHRONY ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ:

1. Dominik Guzik

2. Piotr Kępa

3. Patryk Krawczyk

4. Małgorzata Matras

5. Paweł Szymbara

Podczas pierwszego posiedzenia Komisji, które zostanie zwołane przez Przewodniczącego Rady, członkowie poszczególnych Komisji wybiorą spośród siebie Przewodniczącego.

Na zakończenie głos zabrał Wójt Gminy Wojciech Wrona, który poprosił wszystkich Radnych o jedność, zgodę i wspólne działanie dla dobra całej Gminy, nie tylko swoich sołectw.

uploads/2024/05/1-sesja/dscf5297-resized.jpg
uploads/2024/05/1-sesja/dscf5298-resized.jpg
uploads/2024/05/1-sesja/dscf5299-resized.jpg
uploads/2024/05/1-sesja/dscf5300-resized.jpg
uploads/2024/05/1-sesja/dscf5301-resized.jpg
uploads/2024/05/1-sesja/dscf5302-resized.jpg
uploads/2024/05/1-sesja/dscf5303-resized.jpg
uploads/2024/05/1-sesja/dscf5304-resized.jpg
uploads/2024/05/1-sesja/dscf5305-resized.jpg
uploads/2024/05/1-sesja/dscf5306-resized.jpg
uploads/2024/05/1-sesja/dscf5307-resized.jpg
uploads/2024/05/1-sesja/dscf5308-resized.jpg
uploads/2024/05/1-sesja/dscf5309-resized.jpg
uploads/2024/05/1-sesja/dscf5310-resized.jpg
uploads/2024/05/1-sesja/dscf5311-resized.jpg
uploads/2024/05/1-sesja/dscf5312-resized.jpg
uploads/2024/05/1-sesja/dscf5313-resized.jpg
uploads/2024/05/1-sesja/dscf5314-resized.jpg
uploads/2024/05/1-sesja/dscf5315-resized.jpg
uploads/2024/05/1-sesja/dscf5316-resized.jpg
uploads/2024/05/1-sesja/dscf5317-resized.jpg
uploads/2024/05/1-sesja/dscf5318-resized.jpg
uploads/2024/05/1-sesja/dscf5319-resized.jpg
uploads/2024/05/1-sesja/dscf5320-resized.jpg
uploads/2024/05/1-sesja/dscf5321-resized.jpg
uploads/2024/05/1-sesja/dscf5322-resized.jpg
uploads/2024/05/1-sesja/dscf5323-resized.jpg
uploads/2024/05/1-sesja/dscf5324-resized.jpg
uploads/2024/05/1-sesja/dscf5326-resized.jpg
uploads/2024/05/1-sesja/dscf5327-resized.jpg
uploads/2024/05/1-sesja/dscf5329-resized.jpg
uploads/2024/05/1-sesja/dscf5330-resized.jpg
uploads/2024/05/1-sesja/dscf5331-resized.jpg
uploads/2024/05/1-sesja/dscf5332-resized.jpg
uploads/2024/05/1-sesja/dscf5333-resized.jpg
uploads/2024/05/1-sesja/dscf5334-resized.jpg
uploads/2024/05/1-sesja/dscf5335-resized.jpg
uploads/2024/05/1-sesja/dscf5336-resized.jpg
uploads/2024/05/1-sesja/dscf5338-resized.jpg
Kategorie
Komunikaty