PRACE REMONTOWE W KOŚCIELE W ROZDZIELU

kmirowska

Parafia pod wezwaniem Św. Mikołaja w Żegocinie otrzymała z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji dotację celową w wysokości 100 tys. złotych na realizację zadania pod nazwą „Prace remontowe - ocieplenie ścian kościoła i wymiana opierzenia'” w zabytkowym kościele w Rozdzielu. Stosowną umowę Ksiądz Proboszcz Bogusław Pasierb podpisał 23 września 2019 roku w Warszawie. Podpisującym w imieniu Ministerstwa był Dyrektor Departamentu Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych MSWiA - Andrzej Rudzicki. 

Planowana inwestycja polega na ociepleniu ścian i stropu drewnianego, zabytkowego kościoła p.w. św. Jakuba w Rozdzielu, pochodzącego z XVI wieku. Prace zostaną wykonane poprzez umieszczenie warstwy izolacyjnej pomiędzy istniejącą konstrukcją z poziomych belek a szalunkiem zewnętrznym; szalowanie zewnętrzne z przybitych w układzie pionowym desek będziezdemontowane i wymienione na nowe, identyczne deskowanie z desek modrzewiowych. 

Zakres planowanych do wykonania robót obejmuje m. in. rozebranie opierzenia z desek modrzewiowych, oczyszczenie belkowej konstrukcji ścian twardymi szczotkami, zakonserwowanie belek bezbarwnym środkiem zwiększającym odporność ogniową ścian oraz zabezpieczającym przeciw pasożytom i pleśniom; nadbicie na istniejące łaty kolejnych o wymiarach 5x5 cm a pomiędzy łaty ułożenie ocieplenia z mat wełny mineralnej o grubości 10 cm, od strony zewnętrznej położenie szczelnej membrany wiatroizolacyjnej z folii PCV, przybicie nowych desek modrzewiowych w identycznym układzie oraz listw na łączeniach. 

Wszystkie prace mają na celu poprawienie komfortu termicznego we wnętrzu kościoła oraz oszczędność energetyczną. Przyczynią się do zabezpieczenia konstrukcji i bezpieczeństwa pożarowego obiektu, a także poprawią walory estetyczne zabytku. Przyczynią się także do zmniejszenia kosztów utrzymania oraz wzrostu atrakcyjności zabytkowego obiektu sakralnego często odwiedzanego przez przyjezdnych i turystów. 

 - Otrzymane środki wystarczą na wykonanie prac tylko na części zabytkowego kościoła (200 metrów kwadratowych), przede wszystkim od strony zachodnio – północnej i północno – wschodniej, czyli tu, gdzie deski oszalowania są najbardziej rozeschnięte i wyjałowione, a w części wypaczone.  Zadanie musimy wykonać praktycznie w dwa miesiące, czyli do końca listopada. Pierwsze roboty przygotowawcze rozpoczęły się już w miniony poniedziałek, czyli 30 września. Realizatorem zadania, którego drugą część chcielibyśmy wykonać w przyszłych latach, jest firma Pana Czesława Szewczyka z Rozdziela informuje Ksiądz Proboszcz Bogusław Pasierb.

Kategorie
Komunikaty