Próg zwalniający obok budynku Zespołu Szkół w Żegocinie

kmirowska
16-10-2019

Z inicjatywy wójta Gminy - pana Wojciecha Wrony,  radnych Gminy Żegocina, przewodniczącego Rady Gminy – pana Grzegorza Gołębia oraz dyrektor ZS Żegocinie – pani Katarzyny Sutor i dyrektor SP w Żegocinie – pani Anny Rogala udało się wykonać we współpracy z powiatem bocheńskim próg zwalniający na drodze w kierunku Bytomska, obok budynku ZS w Żegocinie. 

Inwestycja ta jest efektem wielu wniosków i interpelacji, argumentowanych bezpieczeństwem dzieci wychodzących ze szkoły. Ze względu na ważność sprawy, Rada Gminy na wniosek wójta Wojciecha Wrony oraz starosty bocheńskiego Adama Korty przychylili się do współudziału w tym zadaniu, przeznaczając kwotę 10.279,67 zł na ten cel. Stanowiło to 50% wartości zadania. Reszta została pokryta ze środków powiatowych. 

Apelujemy do kierowców o szczególną uwagę w tym miejscu.

Kategorie
Komunikaty