ŚLUBOWANIE UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH W SZKOŁACH NASZEJ GMINY

kmirowska

SP Żegocina

W dniu 17 października 2019, w auli Zespołu Szkół w Żegocinie odbyło się uroczyste ślubowanie i pasowanie na uczniów klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Świętej Kingi. Na wstępie pani dyrektor Anna Rogala powitała zebranych gości, rodziców, a przede wszystkim bohaterów tego dnia - 30 uczniów klasy pierwszej, w tym klasy IA (16 uczniów, wychowawczyni – Anna Rogala, nauczyciel wspomagający - Małgorzata Świątko) i I B (14 uczniów, wychowawczyni – Renata Zelek). 
Zanim pierwszoklasiści zostali przyjęci do szkolnej społeczności, zaprezentowali program artystyczny i swoją wiedzę, za którą od wróżki otrzymywali klucze do rożnych krain szkolnej wiedzy i tym samym udowodnili, że są godni tytułu ucznia żegocińskiej szkoły. Po tym „egzaminie” prowadząca uroczystość Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego Martyna Wojdak odczytała tekst ślubowania, a kandydaci na uczniów odwróceni w stronę szkolnego sztandaru, potwierdzili słowem „ślubuję”. Następnie Pani dyrektor pasowała ich poprzez dotknięcie ramienia dużym ołówkiem i wypowiedzenie słów: pasuję cię na ucznia/uczennicę naszej szkoły. 
Na pamiątkę tej uroczystości pierwszaki otrzymały kilka prezentów, w tym tarcze szkolne, dyplomy oraz legitymacje szkolne. Były także prezenty i życzenia od Rady Rodziców, którą kieruje pani Agnieszka Zbyrowska i upominki od samorządu. Do uroczystości włączyły się także przedszkolaki, które przybyły na uroczystość i starszym nieco koleżankom i kolegom także przekazały słodki upominek. 
Na zakończenie święta rodzice zaprosili swoje pociechy i ich nauczycieli na poczęstunek do szkolnej jadalni. Ta pierwsza tak ważna szkolna uroczystość, która swoją genezą sięga przyjęcia do rycerskiego stanu, uczniowie klas pierwszych będą pamiętać długo.  

SP Bytomsko

Dnia 15 października 2019 roku odbyło się ślubowanie 10 uczniów kl. I. Było to bardzo ważne wydarzenie nie tylko dla dzieci, ale także ich rodziców, którzy licznie przybyli na uroczystość. Pod opieką swojego wychowawcy – pana Jana Mikusa, pierwszaki pięknie zaprezentowały swoje umiejętności wokalno-recytatorskie. Wszyscy obecni, na czele z panią dyrektor Lucyną Nowak stwierdzili, że dzieci mogą stać się uczniami szkoły. W podniosłej atmosferze i po wzorowym złożeniu przez nich ślubowania pani dyrektor dokonała symbolicznego pasowania na uczniów. Następnie wszyscy pierwszoklasiści otrzymali gratulacje i upominki od rodziców, nauczycieli i kolegów z kl. II- III. Nowym uczniom życzymy wielu sukcesów w nauce.

SP Łąkta Górna

Ślubowanie dzieci z klas pierwszych i uroczyste pasowanie ich na uczniów Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łąkcie Górnej zostało połączone z obchodami Dnia Edukacji Narodowej i miało miejsce w środę 16 października. 
W poczet zostało przyjętych łącznie 26 uczniów, jednak zanim to nastąpiło, dzieci przedstawiły bogatą część artystyczną. W trakcie jej trwania zatańczyły poloneza, co zostało nagrodzone gromkimi brawami nauczycieli, gości oraz rodziców, a także odśpiewały tematyczne piosenki i przedstawiły swoją wiedzę na temat Polski, patrona swojej szkoły – Jana Pawła II i podstawowych zasad ruchu pieszego. 
Następnie dyrektor szkoły – pani Halina Pączek pasowała każdego ucznia, a na pamiątkę tego wielkiego wydarzenia, dzieci otrzymały praktyczne upominki. 

SP Rozdziele

22 października 2019 r. w Szkole Podstawowej im. Bł. Karoliny Kózkówny w Rozdzielu, dzieci z klasy pierwszej, złożyły uroczyste Ślubowanie. Uroczystość poprowadziła przewodnicząca Samorządu Szkolnego – uczennica klasy siódmej- Anna Szewczyk, która powitała dyrekcję szkoły, nauczycieli, rodziców i uczniów, a przede wszystkim bohaterów uroczystości – Pierwszoklasistów, do których zwróciła się słowami: ,, Już za chwilę zostaniecie uczniami naszej szkoły. Pamiętajcie, że być uczniem, to wypełniać uczniowskie obowiązki: uczyć się pilnie, szanować innych, pomagać słabszym. Przed Wami trudne chwile, ale i wiele radości. Pamiętajcie - my, starsi koledzy, jesteśmy przy Was”. 
Zanim dzieci z klasy pierwszej przystąpiły do uroczystego Ślubowania, zaprezentowały program artystyczny. Z wielkim przejęciem recytowały wiersze i śpiewały piosenki. Udowodniły zebranym, że znają polskie symbole narodowe, przepisy ruchu drogowego, zwroty grzecznościowe, dbają o przyrodę; czyli są przygotowani do życia szkolnego. Następnie uczniowie złożyli uroczystą przysięgę na Sztandar Szkoły oraz zobowiązali się być pilnymi w nauce, wzorowymi w zachowaniu, godnie reprezentować dobre imię swojej szkoły. Po Ślubowaniu nadszedł czas na Pasowanie. Aktu tego dokonała Dyrektor Szkoły Pani Alicja Adamczyk- Brózda, która potem wspólnie z wychowawcą klasy pierwszej Panią Anną Zelek wręczyła dzieciom legitymacje szkolne oraz okolicznościowe dyplomy. 
Następnie Pani Dyrektor pogratulowała nowym uczniom, a rodzicom życzyła jak najwięcej powodów do radości. Na zakończenie uroczystości, głos zabrali uczniowie klasy trzeciej, którzy złożyli życzenia swoim młodszym kolegom, a potem z wspólnie z  uczniami klasy drugiej oraz z dziećmi z Oddziałów Przedszkolnych wręczyli różne upominki. Po wspólnym pamiątkowym zdjęciu uczestnicy uroczystości udali się na poczęstunek przygotowany przez rodziców dzieci z klasy pierwszej.

Kategorie
Komunikaty