TAK BĘDZIE WYGLĄDAĆ SZKOŁA W ŁĄKCIE GÓRNEJ - WIZUALIZACJE

kmirowska

Projektowany budynek szkoły stanowić będzie łącznik pomiędzy istniejącym budynkiem sali gimnastycznej z blokiem żywieniowym oraz budynkiem dydaktycznym nr 4.

Jednocześnie – z uwagi na fakt iż budynek sali posiada pomieszczenia zlokalizowane w części parterowej na 3 różnych poziomach,  projekt uwzględnia zapewnienie dostępu na każdy z tych poziomów dla osób niepełnosprawnych, w szczególności osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Na kondygnacji użytkowego podpiwniczenia zaprojektowano siłownię wraz z zapleczem szatniowo – sanitarnym i magazynowym dla osób z niej korzystających. Dodatkowo w tej części budynku zaprojektowano węzeł sanitarny przeznaczony dla uczniów, dodatkowe WC dla osób niepełnosprawnych i (w części od strony wschodniej, znajdującej się ponad poziomem istniejącego terenu) 3 sale lekcyjne przeznaczone dla 30 uczniów. Lokalizacja sal lekcyjnych na tej kondygnacji (oraz na kondygnacji poddasza) uwarunkowana jest umiejscowieniem projektowego budynku.

Obrys przedmiotowych sal lekcyjnych znajduje się całkowicie powyżej terenu zlokalizowanego przy budynku. Klatka schodowa, wyposażona w platformę przyschodową dla osób niepełnosprawnych zlokalizowana jest w części północnej projektowanego obiektu. Na tym poziomie budynku znajduje się wyjście z klatki na zewnątrz, prowadzące na najniższy poziom istniejącej sali gimnastycznej.

Na parterze projektuje się łącznik z istniejącą stołówką, stanowiący docelowo główne wejście do powstałego kompleksu złożonego z 2 budynków. Przy przedmiotowej przewiązce zlokalizowano część wejściową dla uczniów wraz z szatnią, zespół sanitariatów (wraz z wc przeznaczonym dla osób niepełnosprawnych) oraz pokój nauczycielski wraz z odrębnym wc). Od strony północnej zaprojektowano pokój dyrektora wraz z sekretariatem. Na parterze zlokalizowano 4 sale lekcyjne, przeznaczone dla 30 uczniów. Lokalizacja sal od strony wschodniej oraz południowej zapewnia odpowiednie nasłonecznienie tych pomieszczeń, natomiast układ wyposażenia pozwala na doświetlenie ich z najkorzystniejszej – lewej strony. Projektowaną część połączono dodatkowym łącznikiem z częścią szatniowo – magazynową budynku sali gimnastycznej (dostęp poprzez klatkę schodową wyposażoną w platformę dla osób niepełnosprawnych). Ponadto istnieje możliwość dodatkowego, opcjonalnego przejścia poprzez istniejącą salę lekcyjną, znajdującą się w budynku nr 4. Od strony południowej, pomiędzy pomieszczeniami projektowanej sali lekcyjnej (B1.12) a projektowaną przewiązką wydzielony zostaje otwarty dziedziniec  wewnętrzny, przeznaczony dla uczniów.

Na kondygnacji poddasza zlokalizowano bibliotekę szkolną, salę komputerową oraz salę lekcyjną dla 30 uczniów. Dodatkowo w centralnej części projektowanego budynku znajduje się zespół sanitarny oraz pomieszczenie techniczne i kotłownię.

W marcu br. został złożony wniosek do Starostwa Powiatowego w Bochni o wydanie decyzji na budowę, spodziewany termin jej uzyskania to przełom maja i czerwca br.  Po uzyskaniu decyzji (czerwiec br.) zostanie ogłoszony przetarg na budowę.

uploads/2021/04/wiualizacje-szkoly/image-06.jpg
uploads/2021/04/wiualizacje-szkoly/image-01.jpg
uploads/2021/04/wiualizacje-szkoly/image-04.jpg
uploads/2021/04/wiualizacje-szkoly/image-05.jpg
Kategorie
Komunikaty