TERMINY PRZYJMOWANIA OPŁAT PODATKOWO-ŚMIECIOWYCH

kmirowska
11-05-2022

Sołtysi zawiadamiają o terminach zbierania opłat podatkowo-śmieciowych, koniecznych do uiszczenia do 15 maja br.

Sołtys Żegociny będzie przyjmował 14 maja od godziny 9:00 do 13:00 w sali widowiskowej CKSiT.

Sołtys Łąkty Górnej będzie przyjmował 13 i 14 maja od godziny 8:00 do 15:00 w remizie OSP w Łąkcie Górnej.

Sołtys Bytomska będzie przyjmowała 13 maja od godziny 8:00 do 10:00 w remizie OSP w Bytomsku, w pozostałe dni w domu.

Sołtys Bełdna będzie przyjmowała do 15 maja w domu po godzinie 16:00.

Sołtys Rozdziela będzie przyjmował do 15 maja w domu.

Kategorie
Komunikaty