TERMINY PRZYJMOWANIA OPŁAT PODATKOWO-ŚMIECIOWYCH

kmirowska
08-03-2023

Sołtysi zawiadamiają o terminach zbierania opłat podatkowo-śmieciowych, koniecznych do uiszczenia do 15 marca br.

Sołtys Żegociny będzie przyjmował 14 i 15 marca od godziny 9:00 do 16:00 w Bibliotece w Żegocinie (budynek CKSiT). W pozostałe dni w domu od godziny 12:00.

Sołtys Łąkty Górnej będzie przyjmował 11 marca od godziny 8:00 do 15:00 oraz 13 i 14 marca od godziny 8:00 do 17:00 w remizie OSP w Łąkcie Górnej.

Sołtys Bytomska będzie przyjmowała 11 marca od godziny 8:00 do 10:00 w remizie OSP w Bytomsku, w pozostałe dni w domu po godzinie 16:00.

Sołtys Bełdna będzie przyjmowała do 15 marca w domu po godzinie 16:00.

Sołtys Rozdziela będzie przyjmował 13 i 15 marca od godziny 8:00 do 11:30 w szkole w Rozdzielu, a od godziny 16:00 do 19:00 w remizie OSP w Rozdzielu. W pozostałe dni w domu.

Kategorie
Komunikaty