TERMINY PRZYJMOWANIA OPŁAT PODATKOWO-ŚMIECIOWYCH

kmirowska

Sołtysi zawiadamiają o terminach zbierania opłat podatkowo-śmieciowych, koniecznych do uiszczenia do 15 listopada br.

Sołtys Żegociny będzie przyjmował 15 listopada od godziny 9:00 do 13:00 w sali Klubu Relax CKSiT.

Sołtys Łąkty Górnej będzie przyjmował 13 listopada od godziny 8:00 do 17:00 w remizie OSP w Łąkcie Górnej.

Sołtys Bytomska będzie przyjmowała 13 listopada od godziny 8:00 do 10:00 w remizie OSP w Bytomsku, w pozostałe dni w domu.

Sołtys Bełdna będzie przyjmowała do 15 listopada w domu po godzinie 17:00.

Sołtys Rozdziela będzie przyjmował do 15 listopada w domu.

Kategorie
Komunikaty