TERMINY PRZYJMOWANIA OPŁAT PODATKOWO-ŚMIECIOWYCH

kmirowska
12-09-2022

Sołtysi zawiadamiają o terminach zbierania opłat podatkowo-śmieciowych, koniecznych do uiszczenia do 15 września br.

Sołtys Żegociny będzie przyjmował 13 września od godziny 10:00 do 14:00 w Bibliotece w Żegocinie (budynek CKSiT). W pozostałe dni w domu.

Sołtys Łąkty Górnej będzie przyjmował 14 i 15 września od godziny 8:00 do 17:00 w remizie OSP w Łąkcie Górnej.

Sołtys Bytomska będzie przyjmowała 10 września od godziny 8:00 do 10:00 w remizie OSP w Bytomsku, w pozostałe dni w domu po godzinie 16:00.

Sołtys Bełdna będzie przyjmowała do 15 września w domu po godzinie 16:00.

Sołtys Rozdziela będzie przyjmował do 15 września w domu.

Kategorie
Komunikaty