TERMINY PRZYJMOWANIA OPŁAT PODATKOWO-ŚMIECIOWYCH

kmirowska
14-09-2023

Sołtysi zawiadamiają o terminach zbierania opłat podatkowo-śmieciowych, koniecznych do uiszczenia do 15 września br.

Sołtys Żegociny będzie przyjmował 15 września od godziny 9:00 do 14:00 w Bibliotece w Żegocinie (budynek CKSiT). W pozostałe dni w domu od godziny 12:00.

Sołtys Łąkty Górnej będzie przyjmował 15 września od godziny 8:00 do 17 :00 oraz 16 września od godziny 8:00 do 15:00 w remizie OSP w Łąkcie Górnej.

Sołtys Bytomska będzie przyjmowała 13, 14, 15 września do godziny 11:00 w domu oraz 16 września od 7:30 do 9:30 w remizie OSP w Bytomsku.

Sołtys Bełdna  będzie przyjmował do 15 września w domu po godzinie 16:00.

Sołtys Rozdziela będzie przyjmował do 15 września w domu w godzinach popołudniowych.

Kategorie
Komunikaty