TERMINY PRZYJMOWANIA OPŁAT PODATKOWO-ŚMIECIOWYCH

kmirowska
14-05-2024

Sołtysi zawiadamiają o terminach zbierania opłat podatkowo-śmieciowych, koniecznych do uiszczenia do 15 maja br.

Sołtys Żegociny będzie przyjmował 15 maja od godziny 9:00 do 14:00 w CKSiT w Żegocinie.

Sołtys Łąkty Górnej będzie przyjmował 14 i 15 maja od godziny 8:00 do 16 :00 w remizie OSP w Łąkcie Górnej.

Sołtys Bytomska - mieszkańcy Bytomska wpłacają opłatę podatkową bezpośrednio na rachunek Urzędu Gminy, na numer konta: 40 8591 0007 4080 0200 1270 0147, a opłatę śmieciową na numer konta: 58 8591 0007 4080 0200 1270 0114

Sołtys Bełdna  będzie przyjmował do 15 maja w domu po godzinie 16:00.

Sołtys Rozdziela będzie przyjmował do 15 maja w domu.

Kategorie
Komunikaty