TERMINY PRZYJMOWANIA OPŁAT PODATKOWO-ŚMIECIOWYCH

kmirowska

Sołtysi zawiadamiają o terminach zbierania opłat podatkowo-śmieciowych, koniecznych do uiszczenia do 15 września br.

Sołtys Żegociny będzie przyjmował 14 września od godziny 9:00 do 13:00 w sali Klubu Relax CKSiT.

Sołtys Łąkty Górnej będzie przyjmował 14 i 15 września od godziny 8:00 do 17:00 w remizie OSP w Łąkcie Górnej.

Sołtys Bytomska będzie przyjmowała do 15 września w domu.

Sołtys Bełdna będzie przyjmowała do 15 września w domu po godzinie 17:00.

Sołtys Rozdziela będzie przyjmował do 15 września w domu.

Kategorie
Komunikaty