UKOŃCZONO REMONT MOSTKU W NADOLU W ŻEGOCINIE

kmirowska
26-05-2023

W piątek 26 maja dokonano odbioru prac w ramach zadania „Remont istniejącego mostku na działce nr 340 w miejscowości Żegocina”, realizowanego w ramach inwestycji pn. „Modernizacja infrastruktury drogowej wraz z rozwojem infrastruktury sportowo-rekreacyjnej, turystycznej oraz kulturalnej na terenie Gminy Żegocina w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych”. Inwestycja została sfinansowana w całości z Programu Rządowego Fundusz Inwestycji Strategicznych w wysokości 217.549,57 złotych.

Zadanie zostało wykonane zgodnie z umową zawartą pomiędzy Gminą Żegocina, a Firmą Handlowo-Usługowa „TRANS-KRUSZ” Paweł Frączek, a zakres prac obejmował:

 W odbiorze uczestniczyli: Wójt Gminy Żegocina Wojciech Wrona, Sołtys Żegociny Tomasz Janiczek, Kierownik Referatu Inwestycji, Budownictwa i Ochrony Środowiska Jan Bujak oraz wykonawca – Pan Paweł Frączek. Nikt z obecnych nie wniósł zastrzeżeń, a nowy most zastąpił ten, który przed laty mieszkańcy Nadola wybudowali własnymi siłami w czynie społecznym.

Inwestycja została sfinansowana w całości z Programu Rządowego Fundusz Polski Ład w wysokości 217.549,57 złotych.

uploads/2023/05/most-nadole/dscf1709.JPG
uploads/2023/05/most-nadole/dscf1710.JPG
uploads/2023/05/most-nadole/dscf1711.JPG
uploads/2023/05/most-nadole/dscf1712.JPG
uploads/2023/05/most-nadole/dscf1714.JPG
uploads/2023/05/most-nadole/dscf1717.JPG
Mostek w trakcie remontu:
uploads/2023/05/most-nadole/3433160899567839155132996102511419323135838n.jpg
uploads/2023/05/most-nadole/3433402952220536605919051008913363202272832n.jpg
uploads/2023/05/most-nadole/3433713515566010299956673901445864017529917n.jpg
uploads/2023/05/most-nadole/34339455116195916351945793690239323091689205n.jpg
uploads/2023/05/most-nadole/3436776527427868775926123671466905910022503n.jpg
uploads/2023/05/most-nadole/34471121420524120418058741079854642890398625n.jpg
uploads/2023/05/most-nadole/3447697779690339309523224368943277094453929n.jpg
Kategorie
Komunikaty