ZAKOŃCZONO MODERNIZACJĘ KORTU TENISOWEGO W ŻEGOCINIE

kmirowska
20-09-2023

W poniedziałek 18 września 2023 r. miał miejsce odbiór zmodernizowanego kortu tenisowego w Żegocinie. W wydarzeniu uczestniczył Wójt Gminy Wojciech Wrona, Sekretarz Gminy Joanna Pyrz, Kierownik Referatu Inwestycji Jan Bujak wraz z Panią Karoliną Kaczmarczyk, Dyrektor CKSiT w Żegocinie Magdalena Adamska-Urban, ks. Proboszcz Bogusław Pasierb, Przewodniczący Rady Gminy Grzegorz Gołąb wraz z radnymi, Dyrektorzy szkół i przedszkoli oraz wykonawcy. W trakcie przemówienia, Wójt Gminy Wojciech Wrona podkreślał wagę wykonanej inwestycji, dzięki której zaniedbany kort stał się nowoczesnym obiektem wielofunkcyjnym, na którym można grać zarówno w tenisa ziemnego jak i siatkówkę. Kort będzie otwarty i ogólnodostępny, a chętni do gry mogą używać własnego sprzętu, lub wypożyczyć rakiety i piłki w CKSiT w Żegocinie w godzinach jego pracy. Obiekt jest monitorowany przez 2 kamery, co czyni go miejscem bezpiecznym i uchroni przed aktami wandalizmu. Korzystających z obiektu prosimy o zapoznanie się z Regulaminem i jego przestrzeganie.

Zmodernizowany kort posiada nawierzchnię poliuretanową o wymiarach 18,0x36,50m, a zakres rzeczowy inwestycji obejmował:

1) demontaż istniejącej nawierzchni z naturalnej glinki,

2) demontaż starego ogrodzenia,

3) wykonanie nowego odwodnienia kortu,

4) wykonanie nowej podbudowy,

5) budowa chodnika i opaski wokół kortu z kostki brukowej,

6) wykonanie nowego ogrodzenia panelowego,

7) wykonanie warstwy stabilizującej typu ET, warstwy elastycznej z kleju poliuretanowego oraz granulatu typu SBR, oraz natrysku strukturalnego z granulatu EPDM,

8) malowanie linii farbą poliuretanową,

9) dostawa i montaż słupków i siatki do gry w tenisa ziemnego i siatkówkę,

10) wykonanie oświetlenia i monitoringu.

Wykonawcą zadania jest Firma ROTOPROFI SPORT Sp. z o. o., i FHU Nowak.

Łączna wartość inwestycji wynosiła 319.215,71 złotych brutto i była finansowana z:

• Programu Rządowego Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w wysokości

255.372,57 złotych,

• wkładu własnego Gminy Żegocina w wysokości 63.843,14 złotych


uploads/2023/09/kort/38063632913416654131306656065397203109204010n.jpg
uploads/2023/09/kort/3807805558516484366041085560652656149811437n.jpg
uploads/2023/09/kort/38078396673112639389020181403613916899868912n.jpg
uploads/2023/09/kort/3807888012482300444408028636191929220053178n.jpg
uploads/2023/09/kort/38080811610518824391501358174579437183294147n.jpg
uploads/2023/09/kort/3808121337843337968016502341399006441064836n.jpg
uploads/2023/09/kort/3808122571576578306729933225193187865430352n.jpg
uploads/2023/09/kort/380816496840902381060147982370549222169572n.jpg
uploads/2023/09/kort/38082313211268826182841261774694837931693114n.jpg
uploads/2023/09/kort/3808267337116583441374875325027727727698154n.jpg
uploads/2023/09/kort/38082674131585032711095795331949943335726426n.jpg
uploads/2023/09/kort/3808477572945620566539377063515536011385782n.jpg
uploads/2023/09/kort/3808487707141948638817186504656487660935261n.jpg
Kategorie
Komunikaty