Zaproszenie na II Sesję Rady Gminy

Przewodniczący Rady Gminy Żegocina informuje mieszkańców, że II Sesja Rady Gminy Żegocina odbędzie się w dniu 6 czerwca 2024r. o godz. 11-tej. w sali narad Urzędu Gminy Żegocina.

 

PORZĄDEK OBRAD:

 

1. Otwarcie II Sesji Rady Gminy.
2. Uchwała Nr II/5/2024 w sprawie ustalenia składów liczbowych stałych Komisji Rady Gminy Żegocina.
3. Uchwała Nr II/6/2024 w sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy Żegocina.
4. Uchwała Nr II/7/2024 w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bochni.
5. Uchwała Nr II/8/2024 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Żegocina na 2024r.
6. Uchwała Nr II/9/2024 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żegocina na lata 2024-2032.
7. Uchwała Nr II/10/2024 w sprawie likwidacji zakładu budżetowego – Zakładu Gospodarki Komunalnej w Żegocinie.
8. Uchwała Nr II/11/2024 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Żegocina.
9. Uchwała Nr II/12/2024 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Żegocina.
10. Uchwała Nr II/13/2024 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany „Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Żegocina” – część A.
11. Uchwała Nr II/14/2024 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany „Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Żegocina” – część B.
12. Uchwała Nr II/15/2024 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany "Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Żegocina”.
13. Uchwała Nr II/16/2024 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów w Gminie Żegocina.
14. Uchwała Nr II/17/2024 w sprawie przyznania dotacji dla Parafii Rzymsko- Katolickiej pw. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Łąkcie Górnej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisany do rejestru zabytków lub znajdującym się w ewidencji zabytków.
15. Uchwała Nr II/18/2024 o zmianie Uchwały Nr XXIII/177/2020 Rady Gminy Żegocina z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty na terenie Gminy Żegocina.
16. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi Gminy Żegocina za 2023 r.
17. Zasoby Pomocy Społecznej.
18. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2023.
19. Roczne sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2023 rok.
20. Raport z wykonania programu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii.
21. Informacja międzysesyjna Wójta Gminy.
22. Interpelacje, zapytania - na piśmie.
23. Wolne wnioski.
24. Zamknięcie obrad II Sesji Rady Gminy.

 

Przewodniczący Rady Gminy
Piotr Kępa

 

Mieszkańców – zainteresowanych zapraszam do obejrzenia transmisji z sesji na żywo tutaj

Kategorie
Komunikaty