ŻEGOCIŃSKIE SOBÓTKI KLUBU SENIORA – 29.05.2023

kmirowska
29-05-2023

Klub Seniora „Żegota” w Żegocinie zorganizował w dniu 29 maja tradycyjne sobótki, które odbyły się w parku kamieni grodziskich (tzw. kamieniołomie) w Żegocinie. Wydarzenie miało o tyle podniosły charakter, że zaproszeni na nie zostali zaprzyjaźnieni Seniorzy z ościennych gmin: z Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Lipnicy Murowanej, z Koła Gospodyń Wiejskich Gminy Łapanów oraz Koła Gospodyń i Gospodarzy Wiejskich w Kamionnej.

Uroczystości rozpoczęły się o godzinie 18:00, przemarszem barwnego korowodu z zapalonymi pochodniami, od których następnie w podniosły sposób podpalono sobótki. Wszystko przy dźwiękach ludowej muzyki w wykonaniu Kapeli z Rozdziela. Gdy ognisko już płonęło, dziewczęta idące w korowodzie zeszły do potoku i wrzuciły do wody niesione przez siebie wianki. Następnie konferansjer – Pani Alicja Janiczek powitała przybyłych gości, a byli to: Starosta Bocheński Adam Korta, Wicestarosta Bocheński Ryszard Drożdżak, Wójt Gminy Żegocina Wojciech Wrona z małżonką, Radny Powiatowy Jerzy Błoniarz, Przewodniczący Rady Gminy Grzegorz Gołąb wraz z Radnymi, Dyrektor CKSiT w Żegocinie Magdalena Adamska-Urban, Prezes LGD Dolina Raby Jan Marcinek oraz goście – Seniorzy.

Po powitaniu przyszedł czas na część artystyczną, podczas której odczytywano wiersze lokalnych artystów, przypominano dawne obyczaje i tradycje, był także konkurs ze znajomości przysłów ludowych, a także konkurs na przyśpiewkę. Z kolei Pan Marek Szwed z Kamionnej w ciekawym wykładzie przypomniał istotę obchodzonego święta. Po wysłuchaniu, panie z Klubu Seniora w Żegocinie poczęstowały gości tradycyjną jajecznicą z lubczykiem. Tym zakończono oficjalną część uroczystości, a rozpoczęto biesiadę – z tradycyjnym jadłem oraz tańcami.

Wydarzenie zostało sfinansowane ze środków Powiatu Bocheńskiego.

uploads/2023/05/sobotki/dscf1852.JPG
uploads/2023/05/sobotki/dscf1853.JPG
uploads/2023/05/sobotki/dscf1854.JPG
uploads/2023/05/sobotki/dscf1855.JPG
uploads/2023/05/sobotki/dscf1856.JPG
uploads/2023/05/sobotki/dscf1857.JPG
uploads/2023/05/sobotki/dscf1858.JPG
uploads/2023/05/sobotki/dscf1859.JPG
uploads/2023/05/sobotki/dscf1860.JPG
uploads/2023/05/sobotki/dscf1861.JPG
uploads/2023/05/sobotki/dscf1862.JPG
uploads/2023/05/sobotki/dscf1863.JPG
uploads/2023/05/sobotki/dscf1864.JPG
uploads/2023/05/sobotki/dscf1865.JPG
uploads/2023/05/sobotki/dscf1866.JPG
uploads/2023/05/sobotki/dscf1867.JPG
uploads/2023/05/sobotki/dscf1868.JPG
uploads/2023/05/sobotki/dscf1870.JPG
uploads/2023/05/sobotki/dscf1871.JPG
uploads/2023/05/sobotki/dscf1873.JPG
uploads/2023/05/sobotki/dscf1874.JPG
uploads/2023/05/sobotki/dscf1875.JPG
uploads/2023/05/sobotki/dscf1876.JPG
uploads/2023/05/sobotki/dscf1877.JPG
uploads/2023/05/sobotki/dscf1878.JPG
uploads/2023/05/sobotki/dscf1879.JPG
uploads/2023/05/sobotki/dscf1880.JPG
uploads/2023/05/sobotki/dscf1881.JPG
uploads/2023/05/sobotki/dscf1882.JPG
uploads/2023/05/sobotki/dscf1883.JPG
uploads/2023/05/sobotki/dscf1884.JPG
uploads/2023/05/sobotki/dscf1885.JPG
uploads/2023/05/sobotki/dscf1887.JPG
uploads/2023/05/sobotki/dscf1888.JPG
uploads/2023/05/sobotki/dscf1891.JPG
uploads/2023/05/sobotki/dscf1892.JPG
uploads/2023/05/sobotki/dscf1893.JPG
uploads/2023/05/sobotki/dscf1894.JPG
uploads/2023/05/sobotki/dscf1895.JPG
uploads/2023/05/sobotki/dscf1896.JPG
uploads/2023/05/sobotki/dscf1897.JPG
uploads/2023/05/sobotki/dscf1898.JPG
uploads/2023/05/sobotki/dscf1899.JPG
uploads/2023/05/sobotki/dscf1900.JPG
uploads/2023/05/sobotki/dscf1901.JPG
uploads/2023/05/sobotki/dscf1902.JPG
uploads/2023/05/sobotki/dscf1903.JPG
Kategorie
Komunikaty