Aktualności

Pomoc dla Ukrainy

Data dodania: 01.03.2022 godz. 14:00

W związku z aktualną sytuacją wojny na Ukrainie, w Urzędzie Gminy Żegocina powołany został Zespół Antykryzysowy, który jest w ścisłym kontakcie z Małopolskim Urzędem Wojewódzkim i Starostwem Powiatowym w Bochni. Ponieważ sytuacja międzynarodowa jest ...

Czytaj artykuł

Obwieszczenie o podjęciu SRG - do procedury OOŚ

Data dodania: 25.02.2022 godz. 10:30

Wójt Gminy Żegocina, stosownie do art. 43 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 237...

Czytaj artykuł

RAPORT Z PRZEPROWADZONYCH KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

Data dodania: 23.02.2022 godz. 11:30

Na podstawie art. 6 ust. 3 Ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1057) oraz zgodnie z Uchwałą Nr XXVIII/214/2021 Rady Gminy Żegocina z dnia 13 maja 2021 r. w sprawie określenia szczegółowe...

Czytaj artykuł

INFORMACJA ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ w Żegocinie

Data dodania: 22.02.2022 godz. 11:30

Zakład Gospodarki Komunalnej w Żegocinie uprzejmie przypomina, że: od 01.09.2020 roku biura Zakładu Gospodarki Komunalnej mieszczą się w Żegocinie – budynek nr 379 (Stacja SUW Żegocina) W sprawie rozliczeń wod/kan można kontaktować się pod adresem...

Czytaj artykuł
Kategorie
Komunikaty