OBOK BOISKA W ŻEGOCINIE POWSTAŁA SIŁOWNIA ZEWNĘTRZNA

kmirowska

Jednym z przedsięwzięć zrealizowanych jesienią tego roku była budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w ramach programu rozwoju małej infrastruktury o charakterze wielopokoleniowej, dla zadania pn. „Budowa Otwartej Strefy Aktywności (OSA) w miejscowości Żegocina”. 

 Strefa została zlokalizowana na działce przy Szkole Podstawowej w Żegocinie. Realizacja zadania polegała min. na dostawie i montażu gotowych elementów małej architektury takiej jak: siłowni zewnętrznej, stołu z planszami do gry, ławek ogrodowych, stojaka na rowery i tablicy informacyjnej połączonej z zagospodarowaniem terenu należącego do strefy. Wartość wykonanego zadania zamknęła się kwotą 38 929,50 zł. w tym kwota 19 100 zł. to dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu i Turystyki. 

Zadanie zostało zrealizowane przez Firmę Fit Park Sp. z o.o. z Torunia.

Kategorie
Komunikaty