Obwieszczenia Wójta

Obwieszczenia Wójta

Zarządzenie Nr 0050.461.2022.Z Wójta Gminy Żegocina z dnia 15 lutego 2022r.

Zarządzenie Nr 0050.461.2022.Z Wójta Gminy Żegocina z dnia 15 lutego 2022r. w sprawie: powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Żegocina w zakresie: 1. turystyka i krajoznawstwo 2. podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej,...

Obwieszczenia Wójta

Zarządzenie Nr 0050.14.W2021 Wójta Gminy Żegocina z dnia 10 lutego 2021r.

Zarządzenie Nr 0050.14.W2021 Wójta Gminy Żegocina z dnia 10 lutego 2021r. w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu turystyki i krajoznawstwa, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, oraz w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej...

Kategorie
Komunikaty