Aktualności - Archiwum

NOTATKA z przeprowadzonego zapytania ofertowego

Data dodania: 01.02.2023 godz. 07:30

NOTATKA z przeprowadzonego zapytania ofertowego zgodnie z § 5 Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 130 000 złotych netto, (ZARZĄDZENIA NR 0050.343.2021.Z WÓJTA GMINY ŻEGOCI...

Czytaj artykuł

PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ...

Data dodania: 06.02.2023 godz. 13:30

W związku z opracowaniem projektu „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Żegocina w 2023 roku" Wójt Żegocina zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje społeczne oraz podmioty, o kt...

Czytaj artykuł

SUKCESY KARATEKÓW Z GMINY ŻEGOCINA - PODSUMOWANIE 2022 ROKU

Data dodania: 13.02.2023 godz. 13:30

Qi Karate klub to klub sportowy, w którym karate tradycyjne trenują dzieci już od 4 roku życia w grupach w wielu miejscowościach w Małopolsce. W Qi trenują również dzieci z naszej gminy, a zajęcia odbywają się miedzy innymi w CKiS w Żegocinie....

Czytaj artykuł

ADOPTUJ PSA 2-2022

Data dodania: 16.02.2023 godz. 12:00

Urząd Gminy w Żegocinie informuje, że w Żegocinie przy drodze wojewódzkiej - przysiółek „Kowalówka", na wysokości „Sołtysa" znaleziono psa, który został przekazany do schroniska.

Czytaj artykuł

ŻEGOCIŃSKIE ZAPUSTY – 16.02.2023

Data dodania: 17.02.2023 godz. 14:30

W tłusty czwartek zwany także babskim combrem, Klub Seniora „Żegota" oraz Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Żegocinie zorganizowali tradycyjne Żegocińskie Zapusty.

Czytaj artykuł

POWSTAŁO DZIEWIĘĆ NOWYCH PRZYSTANKÓW W GMINIE ŻEGOCINA

Data dodania: 17.02.2023 godz. 17:30

W dniu 17 lutego 2023 r. odbyły się odbiór inwestycji pn. Modernizacja infrastruktury drogowej poprzez dostawę i montaż dziewięciu przystanków autobusowych przy drodze wojewódzkiej nr 965 Zielona-Limanowa w miejscowości Łąkta Górna, Żegocina i Rozdzi...

Czytaj artykuł
Kategorie
Komunikaty