Komunikaty i Ogłoszenia

Anonimowa ankieta dla mieszkańców gminy Żegocina

Data dodania: 30.06.2023 godz. 12:30

W związku z istotnym problemem społecznym jakim jest przemoc domowa zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o wypełnienie anonimowej ankiety, której celem jest zdiagnozowanie zjawiska przemocy domowej oraz stanu wiedzy na temat przemocy wśród miesz...

Czytaj artykuł

Anonimowa ankieta dla dzieci i młodzieży z Gminy Żegocina.

Data dodania: 30.06.2023 godz. 12:30

W związku z istotnym problemem społecznym jakim jest przemoc domowa zwracamy się z uprzejmą prośbą o wypełnienie anonimowej ankiety, której celem jest zdiagnozowanie zjawiska przemocy domowej oraz stanu wiedzy na temat przemocy wśród dzieci i młodzie...

Czytaj artykuł

Roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne

Data dodania: 16.05.2023 godz. 13:30

Każda osoba prowadząca pozarolniczą działalność, która w 2022 r. podlegała ubezpieczeniu zdrowotnemu i była opodatkowana podatkiem liniowym, skalą podatkową lub ryczałtem ewidencjonowanym, ma obowiązek rozliczyć w skali roku należne składki na ubezpi...

Czytaj artykuł
Kategorie
Komunikaty