Komunikaty i Ogłoszenia

Projekt "Małopolski Pociąg do Kariery"

Data dodania: 01.03.2024 godz. 13:00

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie zaprasza na spotkania organizowane z myślą głównie o kobietach, gdzie dowiesz się o możliwościach rozwoju zawodowego, jakie daje projekt realizowany przez Wojewódzki Urząd Pracy „Małopolski Pociąg do Kariery" z d...

Czytaj artykuł

Informacja 11 Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej

Data dodania: 23.02.2024 godz. 09:00

Informujemy, że w pierwszej połowie 2024 roku NATO Supreme Headquarters Allied Powers Europe (SHAPE) – Dowództwo Połączonych Sił Sojuszniczych w Europie organizuje na starym kontynencie największe od kilkudziesięciu lat ćwiczenie wojskowe pk. STEADFA...

Czytaj artykuł

Badania ankietowe 2024

Data dodania: 07.02.2024 godz. 12:00

Urząd Statystyczny w Krakowie informuje, że w 2024 roku będzie przeprowadzał na terenie województwa małopolskiego liczne badania ankietowe. Podstawę prawną realizacji badań statystycznych stanowi ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicz...

Czytaj artykuł

Zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa" - edycja 2024

Data dodania: 25.01.2024 godz. 09:00

W związku z zakwalifikowaniem do programu Opieka Wytchnieniowa edycja 2024r Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żegocinie zwraca się z prośbą do członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych spełniających kryteria ogłoszone w programie o zgłasz...

Czytaj artykuł

Dodatek osłonowy 2024

Data dodania: 19.01.2024 godz. 13:00

Ustawa z dnia 7 grudnia 2023 r. o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła wprowadziła zmiany w ustawie z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym

Czytaj artykuł

Bezpieczny senior - jak nie dać się oszukać w Internecie

Data dodania: 16.01.2024 godz. 14:00

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego zaprasza seniorów i ich opiekunów na webinarium (spotkanie online) „Bezpieczny senior - jak nie dać się oszukać w Internecie" organizowane w ramach projektu Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku – CEDUR, we ws...

Czytaj artykuł
Kategorie
Komunikaty