Komunikaty i Ogłoszenia

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT 2024

Data dodania: 10.01.2024 godz. 15:00

Wójt Gminy Żegocina ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów określonych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Czytaj artykuł

Zapytanie ofertowe 05-12

Data dodania: 05.12.2023 godz. 15:00

Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi tj. dla dziecka urodzonego w 2016r z rozpoznaniem: autyzm atypo...

Czytaj artykuł

Opieka wytchnieniowa - edycja 2024

Data dodania: 06.11.2023 godz. 14:30

Nabór wniosków w ramach Programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Opieka wytchnieniowa" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

Czytaj artykuł
Kategorie
Komunikaty