Obwieszczenia Wójta

Obwieszczenia Wójta

Zarządzenie NR 0050.258.2020.Z Wójta Gminy Żegocina z dnia 03.08.2020r.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych osób i ich rodzin polegającym na świadczeniu usług aktywnej integracji o charakterze społeczno-zawodowym dla uczestników projektu "Aktywna Żegocina" realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej...

Obwieszczenia Wójta

ZARZĄDZENIE NR 0050.230.2020.Z z dnia 01.06.2020r.

ZARZĄDZENIE NR 0050.230.2020.Z z dnia 01.06.2020r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych osób i ich rodzin polegającym na świadczeniu usług aktywnej integracji o charakterze zawodowym dla uczestników projektu "Aktywna Żegocina"...

Obwieszczenia Wójta

ZARZĄDZENIE NR 0050.199.2020.Z Wójta Gminy Żegocina z dnia 03.03.2020r.

ZARZĄDZENIE NR 0050.199.2020.Z Wójta Gminy Żegocina z dnia 03.03.2020r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans tych osób i ich rodzin polegającym na świadczeniu usług aktywnej integracji o charakterze zawodowym dla uczestników projektu...

Obwieszczenia Wójta

Zarządzenie NR 0050.10.W.2020 Wójta Gminy Żegocina z dnia 04 lutego 2020r.

Zarządzenie NR 0050.10.W.2020 Wójta Gminy Żegocina z dnia 04 lutego 2020r. w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu turystyki i krajoznawstwa, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, oraz w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej...

Kategorie
Komunikaty