Aktualności - Archiwum

Projekt Statutu Gminy Żegocina

Data dodania: 07.11.2019 godz. 09:00

Przewodniczący Rady Gminy przekazuje do publicznej wiadomości projekt Statutu Gminy Żegocina, który zostanie przedłożony Radzie Gminy do przyjęcia na najbliższej sesji . Projekt ten został opracowany przez zespół składający się z Komisji Statutowej...

Czytaj artykuł
Kategorie
Komunikaty