Obwieszczenia Wójta

Obwieszczenia Wójta

Zarządzenie nr 0050.W.33.2019

Zarządzenie nr 0050.W.33.2019 z dnia 09 września 2019r. w sprawie : przeprowadzania konsultacji w zakresie projektu "Rocznego Program Współpracy Gminy Żegocina z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok"

Obwieszczenia Wójta

Konkurs ofert na realizację zadania publicznego

Wójt Gminy Żegocina ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych osób i ich rodzin polegającym na świadczeniu usług aktywnej integracji o charakterze zawodowym dla uczestników projektu "Aktywna Żegocina" realizowanego przez Gminny Ośrodek...

Kategorie
Komunikaty