HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH GMINA ŻEGOCINA 2023

plan-wywozu23a.jpg

Odpady należy wystawiać do godz. 7:00. Worki powinny być zawiązane.  


REKLAMACJE  w sprawie odbioru odpadów komunalnych prosimy zgłaszać do firmy TRASZKAN: tel. 12-27-15-117 w godz. od 8 00 do 17 00 lub na e-mail traszkan@poczta.onet.pl lub w Urzędzie Gminy Żegocina w godzinach pracy Urzędu.

System odbierania odpadów komunalnych obejmuje tylko odpady komunalne z nieruchomości zamieszkałych, natomiast nie obejmuje odpadów powstających m.in. w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej w tym działalności rolniczej.  

 
 

   INFORMACJA !  

Gmina Żegocina informuje, iż w 2023r. w terminach

- 30.03.2023

- 28.09.2023

 
 


   BĘDĄ ODBIERANE NASTĘPUJĄCE ODPADY :  

  •   Chemikalia - ∇ -worki białe, 
  •   Odpady niebezpieczne -  ▼ - worki pomarańczowe, 
  •   Meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, akumulatory, 
  •   Zużyte opony - będą odbierane w ilości 8 szt. rocznie od gospodarstwa domowego, 
  •   Odpady budowlane i rozbiórkowe z gospodarstw domowych, które powstały  w wyniku prowadzenia drobnych robót we własnym zakresie, będą odbierane po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym właściciela nieruchomości do firmy  TRASZKAN Tel. 12-271-51-17, w ilości 2 m3 rocznie od gospodarstwa domowego  ODBIÓR W TERMINACH ODBIORU ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH
  •   Odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki, należy dostarczyć samodzielnie do pojemnika ustawionego na terenie Zakładu Gospodarki Komunalnej z siedzibą w Łąkcie Górnej w terminach odbioru tych odpadów określonych w harmonogramie w godzinach od 10:00 do 14:00. -  POJEMNIK DOSTĘPNY TYLKO W TERMINACH ODBIORU ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH.  

    

    

MEBLE I INNE ODPADY WIELKOGABARYTOWE, ZUŻYTE OPONY, ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY, AKUMULATORY, CHEMIKALIA  I ODPADY NIEBEZPIECZNE ODBIERANE BĘDĄ W RAMACH „WYSTAWKI”. ODPADY TE PROSIMY WYSTAWIAĆ W TYCH MIEJSCACH Z KTÓRYCH ODBIERANE SĄ WORKI Z ODPADAMI SEGREGOWANYMI.  

    

Kategorie
Komunikaty