Komunikaty i Ogłoszenia

Projekt Statutu Gminy Żegocina

Data dodania: 07.11.2019 godz. 09:00

Przewodniczący Rady Gminy przekazuje do publicznej wiadomości projekt Statutu Gminy Żegocina, który zostanie przedłożony Radzie Gminy do przyjęcia na najbliższej sesji . Projekt ten został opracowany przez zespół składający się z Komisji Statutowej...

Czytaj artykuł

Ogłoszenie - Kurenda

Data dodania: 16.10.2019 godz. 12:00

Fundacja Dar Oze z przyjemnością informuje o możliwości uzyskania 40% w formie bezzwrotnego dofinansowania dla rolników z całej Polski na mikro instalacje fotowoltaiczne do 50 KWp. Dostępny również kredyt preferencyjny na maksymalnie 2,75% bezpośr...

Czytaj artykuł

Komunikat

Data dodania: 20.09.2019 godz. 11:00

W związku z przeprowadzoną kontrolą Gminy przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie – delegatura w Krakowie, Urząd Gminy Żegocina informuje o zaleceniach i obowiązkach jakie przedstawił WIOŚ do realizacji, które ciążą na mieszkańcach...

Czytaj artykuł
Kategorie
Komunikaty