HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH GMINA ŻEGOCINA 2022

plan-wywozu22gu.jpg

Odpady należy wystawiać do godz. 7:00. Worki powinny być zawiązane.

 

System odbierania odpadów komunalnych obejmuje tylko odpady komunalne z nieruchomości zamieszkałych, natomiast nie obejmuje odpadów powstających m.in. w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej w tym działalności rolniczej.


INFORMACJA !

Gmina Żegocina informuje, iż w 2022r. w terminach:

-24.03.2022

-27.10.2022


BĘDĄ ODBIERANE NASTĘPUJĄCE ODPADY :

  • Chemikalia - ∇ -worki białe,
  • Odpady niebezpieczne - - worki pomarańczowe,
  • Meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, akumulatory,
  • Zużyte opony - będą odbierane w ilości 8 szt. rocznie od gospodarstwa domowego,
  • Odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne, które powstały  w wyniku prowadzenia drobnych robót we własnym zakresie, będą odbierane po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym właściciela nieruchomości do firmy TRASZKAN Tel. 12-271-51-17, w ilości 2 m3 rocznie od gospodarstwa domowego bezpośrednio z posesji- ODBIÓR W TERMINACH ODBIORU ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH ,
  • Odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki, należy dostarczyć samodzielnie do pojemnika ustawionego na terenie Zakładu Gospodarki Komunalnej z siedzibą w Łąkcie Górnej w terminach odbioru tych odpadów określonych w harmonogramie w godzinach od 10:00 do 14:00. - POJEMNIK DOSTĘPNY TYLKO W TERMINACH ODBIORU ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH.

 

 

MEBLE I INNE ODPADY WIELKOGABARYTOWE, ZUŻYTE OPONY, ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY, AKUMULATORY, CHEMIKALIA  I ODPADY NIEBEZPIECZNE ODBIERANE BĘDĄ W RAMACH „WYSTAWKI”. ODPADY TE PROSIMY WYSTAWIAĆ W TYCH MIEJSCACH Z KTÓRYCH ODBIERANE SĄ WORKI Z ODPADAMI SEGREGOWANYMI.

 

Kategorie
Komunikaty