Aktualności - Archiwum

AZBEST - OGŁOSZENIE O ROZPOCZĘCIU NABORU WNIOSKÓW

Data dodania: 08.02.2022 godz. 12:00

W związku z realizacją projektu pn. „Usuwanie azbestu z gospodarstw domowych z terenu Gminy Żegocina" w ramach dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Wójt Gminy Żegocina ogłasza nabór wnio...

Czytaj artykuł

Komunikat ws Żłobka

Data dodania: 16.02.2022 godz. 10:00

W związku z podjęciem Uchwały Nr XXXVI/263/2022 RADY GMINY ŻEGOCINA z dnia 3 luty 2022r. w sprawie utworzenia Publicznego Żłobka ,,Kolorowy Świat Malucha" w Żegocinie.

Czytaj artykuł

Zimowa opieka nad bocianimi gniazdami

Data dodania: 16.02.2022 godz. 10:00

Co roku w sezonie jesienno-zimowym, gdy bocianów nie ma w Polsce energetycy z TAURON Dystrybucja prowadzą prace pielęgnacyjne i montują platformy dla bocianów w około 200 miejscach. Nowo powstałe gniazda wynoszone są powyżej przewodów, którymi płyni...

Czytaj artykuł

Ostrzeżenie meteorologiczne 16-02-2022

Data dodania: 16.02.2022 godz. 13:00

Prognozuje się wystąpienie wiatru o średniej prędkości od 30 km/h do 45 km/h, w porywach do 100 km/h, miejscami w porywach do 115 km/h, z południowego zachodu i zachodu. Najsilniejsze porywy prognozowane są w dzień. W nocy z czwartku na piątek porywy...

Czytaj artykuł

OSTRZEŻENIE HYDROLOGICZNE 17-02-2022

Data dodania: 17.02.2022 godz. 11:00

W związku ze spływem wód opadowo-roztopowych prognozowany jest wzrost poziomu wody, lokalnie do strefy stanów wysokich. Punktowo istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych.

Czytaj artykuł

INFORMACJA ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ w Żegocinie

Data dodania: 22.02.2022 godz. 11:30

Zakład Gospodarki Komunalnej w Żegocinie uprzejmie przypomina, że: od 01.09.2020 roku biura Zakładu Gospodarki Komunalnej mieszczą się w Żegocinie – budynek nr 379 (Stacja SUW Żegocina) W sprawie rozliczeń wod/kan można kontaktować się pod adresem...

Czytaj artykuł

RAPORT Z PRZEPROWADZONYCH KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

Data dodania: 23.02.2022 godz. 11:30

Na podstawie art. 6 ust. 3 Ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1057) oraz zgodnie z Uchwałą Nr XXVIII/214/2021 Rady Gminy Żegocina z dnia 13 maja 2021 r. w sprawie określenia szczegółowe...

Czytaj artykuł

Obwieszczenie o podjęciu SRG - do procedury OOŚ

Data dodania: 25.02.2022 godz. 10:30

Wójt Gminy Żegocina, stosownie do art. 43 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 237...

Czytaj artykuł

Informacja dla uchodźców z Ukrainy

Data dodania: 25.02.2022 godz. 13:00

1. Jeżeli uciekasz przed konfliktem zbrojnym na Ukrainie, zostaniesz wpuszczony do Polski. 2. Jeżeli nie masz zapewnionego miejsca pobytu w Polsce, udaj się do najbliższego punktu recepcyjnego. 3. W punkcie recepcyjnym: otrzymasz więcej infor...

Czytaj artykuł
Kategorie
Komunikaty